Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 355
  • Khách viếng thăm: 352
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 92435
  • Tháng hiện tại: 503061
  • Tổng lượt truy cập: 51443416
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

PHÁT HUY MẠNH MẼ BẢN SẮC “NGOẠI GIAO CÂY TRE” VIỆT NAM GẮN VỚI ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/04/2024 17:32 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Giới thiệu đến quý vị độc giả, các bạn ĐVTN bài dự thi tham gia Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: PHÁT HUY MẠNH MẼ BẢN SẮC “NGOẠI GIAO CÂY TRE” VIỆT NAM GẮN VỚI ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Phát huy mạnh mẽ bản sắc Cây tre Việt Nam, hoạt động đối ngoại của Đảng ta tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo, đã phát huy mạnh mẽ bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” trong thực tiễn triển khai quan hệ với các đối tác trên cả kênh song phương và đa phương nhằm tạo động lực mạnh để thúc đẩy chiều sâu, toàn diện các mối quan hệ giữa nước ta với các nước. Như vậy, một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện được mục tiêu trên là mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân phải nhận diện được những quan điểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá quan điểm, chủ trương của Đảng về đường lối đối ngoại để có những biện pháp đấu tranh, bảo vệ một cách thiết thực nhất.

Lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta đã ghi nhận, chứng minh rằng: bên cạnh cuộc chiến đấu ngoan cường bảo vệ giang sơn đất nước, ông cha ta luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động đối ngoại, coi đây là nhân tố hợp thành sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên truyền thống và bản sắc độc đáo của hoạt động đối ngoại Việt Nam đầy hào khí, nhân văn, hoà hiếu. Đến thời đại Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại nâng lên tầm cao mới, trở thành hệ thống quan điểm, tư tưởng thiết thực, cụ thể ở từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử, đóng vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, góp phần tạo nên thắng lợi to lớn, làm rạng rỡ dân tộc. Trên cơ sở kế thừa và phát triển quan điểm, tư tưởng của các kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại”[1].


Một vài suy nghĩ về trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” – ivanlevanlan

1. Phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre” Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hình ảnh cây tre luôn gắn bó với cộng đồng dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam: kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo... Hình tượng, cốt cách ấy của cây tre rất gần gũi với nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là nền ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thủy chung, chính nghĩa, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ của nhân loại. Thấm đượm bản sắc và văn hóa Việt Nam, hình tượng cây tre và ngoại giao Việt Nam rất gần gũi nhau. Ngoại giao là sự giao thoa của chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội và văn hóa, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, lịch sử và tương lai, đất nước với thế giới. Ngoại giao lấy cái gốc là văn hóa dân tộc và mang trong mình nội hàm văn hóa dân tộc. Bản sắc của ngoại giao Việt Nam là một phần của bản sắc dân tộc Việt Nam, được tôi rèn qua thực tiễn khắc nghiệt để gây dựng nên nền văn hiến dài lâu.
Từ những hình ảnh dung dị, quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, hình tượng cây tre cứng cỏi mà linh hoạt đã gắn với bản sắc ngoại giao Việt Nam một cách nhuần nhị, thấm đượm triết lý dựng nước và giữ nước, đối nhân xử thế và quan hệ bang giao của dân tộc. Theo triết lý phương Đông, cây tre là biểu tượng của mẫu người quân tử: trọng chữ tín và đạo nghĩa. Vững chắc và linh hoạt, cương và nhu là hai mặt có mối quan hệ biện chứng. Nếu chỉ uyển chuyển mà không vững được ở gốc, thì khi gió bão sẽ bị lay đổ, bật gốc. Còn nếu chỉ chắc ở gốc rễ mà không biết linh hoạt lựa thế, thì thân sẽ gãy, cành sẽ lìa. Tre mọc thẳng, nhưng dáng mềm, gió táp tứ phía mà không đổ gãy. Tre cũng giống như người quân tử không hạ mình, mà biết nhún nhường; người quân tử chính trực, mà cũng dung hòa vì đại cục.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường…Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có sự phát triển mới về nhiều mặt; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là sự biến đổi khí hậu đã và đang làm cho các hình thái thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường; tình hình biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, trực tiếp đe dọa đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Trước một thế giới cạnh tranh chiến lược gay gắt của các nước lớn, Việt Nam luôn kiên định nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, vì chính nghĩa. Chính điều này khiến Việt Nam luôn được các nước nể trọng và đánh giá cao. Tre Việt Nam thể hiện đặc điểm đáng quý của truyền thống ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là thủy chung, chính nghĩa, “kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược”. Nguyên tắc là độc lập, tự chủ, là lợi ích quốc gia - dân tộc. Sách lược là những biện pháp khéo léo, linh hoạt nhằm giữ vững nguyên tắc đó. Vì cội gốc và mục đích vững chắc đó nên ngoại giao Việt Nam luôn vững vàng, thích ứng trước những khắc nghiệt và chuyển biến của thời cuộc. Phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre”  Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta được biểu hiện qua các luận điểm sau:
Một là, Đại hội XIII của Đảng đã làm sâu sắc hơn bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tác động rất sâu sắc, toàn diện đến việc hoạch định quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước bởi những tác động tích cực và không tích cực do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp, quyết liệt hơn; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền, chủ nghĩa dân tuý gia tăng; đặc biệt, Đại hội có những đánh giá mới, cập nhật về kinh tế thế giới, với tính cảnh báo cao, Đại hội khẳng định: “kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid- 19”[2]; Đại hội chỉ rõ những thách thức liên quan mật thiết đến anh ninh và phát triển của Việt Nam, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, đồng thời, chỉ ra các nguy cơ, đó là “canh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn”, nhất là những thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên “Những vấn đề toàn cầu, như: bảo vệ hoà bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường,… tiếp tục diễn biến phức tạp”[3]. Mặc dù thế giới, khu vực có những biến động phức tạp như vậy, song dòng chảy chủ đạo vẫn là hoà bình, hợp tác và phát triển. Đây chính là nguyện vọng, mong ước thiết tha của mọi dân tộc. Đại hội khẳng định: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia. Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; đổi mới, hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước”[4]. Với cách nhìn biện chứng như vậy, đã cho thấy Đảng ta có tư duy năng động nhạy bén để dự báo đúng đắn, chính xác, kịp thời tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động rất lớn đến hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và Nhân ta thời gian tới.
Hai là, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề cao quan điểm, mục tiêu đối ngoại là “Bảo đảm trên hết, trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc”.
Đây là vấn đề bất di bất dịch mang tính nguyên tắc không bao giờ thay đổi, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế phải đặt lên hàng đầu vấn đề về lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là bài học xương máu đã được ông cha và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ thực tiễn lịch sử dựng nước, giữ nước không bao giờ được phép nhân nhượng với kẻ thù, phải nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguyên tắc “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sử dụng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam vào từng điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng của Người, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”[5]. Như vậy, quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc được Đại hội XIII của Đảng xác định là nội dung đặc biệt quan trọng, mọi hoạt động của đất nước phải đặt lên hàng đầu vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc. Đất nước ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát, rất thấm thía giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc, không hà cớ gì chúng ta lơ là, nhận nhượng, mất cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn xâm phạm đến độc lập, chủ quyền của đất nước. Lợi ích quốc gia - dân tộc được Đảng ta xác định không chỉ riêng về vấn đề tự nhiên, mà còn bao gồm cả vấn đề về xã hội, đó là những gì có lợi cho Đảng, cho dân, cho nước phải được ưu tiên trên hết, trước hết. Vì thế, trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, chúng ta tăng cường hợp tác với các bên, nhưng không được đứng về nước này để chống lại nước khác, mục đích cuối cùng của đối ngoại và hội nhập quốc tế là để tăng thêm sức mạnh, tiềm lực cho đất nước. Do đó, yếu tố về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc phải là vấn đề tối thượng, cao nhất không bao giờ thay đổi. Quan điểm của Đại hội XIII không những tạo được sự đồng thuận xã hội, mà còn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực kết hợp với ngoại lực phát triển đất nước, tránh rơi vào thế cô lập, đối đầu.
Ba là, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò chiến lược của công tác đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại đa phương.
Thực tiễn đã chứng minh rằng công tác đối ngoại giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm, tư tưởng đó thẫm đẫm máu, nước mắt, hy sinh xương máu của lớp lớp những người làm công tác đối ngoại, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trân trọng, kế thừa, bổ sung, phát triển ở các kỳ Đại hội. Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên khẳng định: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”[6]. Điều này cho thấy, công tác đối ngoại phải phát huy tốt những truyền thống tốt đẹp của mình, tiên phong đi đầu trong việc tạo ra điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy nội lực phát triển. Đặc biệt, Đại hội nhấn mạnh đến đối ngoại đa phương, nhấn mạnh đến tính chủ động tham gia phát huy vai trò của Việt Nam, của các bộ, ban, ngành, của ba trụ cột, trên tất cả các lĩnh vực, xử lý các vấn đề của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Trong quan hệ đa phương đó đặt lên ưu tiên hàng đầu với ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng Mê Công, tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, trong những vấn đề và các cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể. Đại hội xác định: “Đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương”[7]. Hiện nay, chúng ta thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện thêm với 5 nước và nâng cấp lên Đối tác chiến lược với 2 nước, chúng ta đã xây dựng được mạng lưới 17 Đối tác chiến lược và 13 Đối tác toàn diện, trong đó có toàn bộ các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nước thành viên ASEAN, mạng lưới bạn bè và đối tác quan trọng ngày càng được mở rộng, hợp tác ngày càng hiệu quả.

2. Nhận diện những luận điệu sai trái, thù địch về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là quan hệ của Việt Nam với một số nước lớn và vấn đề chủ quyền biển, đảo của nước ta ở Biển Đông, trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch và các phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch, ra sức công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta.
Trên thực tế, ngay từ khi Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Ðại hội XIII) của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cùng một số cá nhân cơ hội chính trị đã phát tán nhiều tài liệu, tung nhiều tin xấu, độc nhằm xuyên tạc công việc nội bộ của Ðảng với đủ loại chiêu trò nhảm nhí, bịa đặt, bóp méo sự thật để phủ nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước. Vì thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC, VOA, RFA, RFI,…rất tích cực tham gia vào hoạt động này. Bởi đó là các địa chỉ trong nhiều năm qua lấy việc chống phá Việt Nam làm lý do tồn tại.  Những luận điệu bóp méo, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta có thể kể đến như sau:
Một là, các thế lực thù địch, phản động thường dùng thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đã “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp”, nhất là trong tình hình hiện nay. Không ít cá nhân, nhóm cá nhân tự xưng là “người yêu nước”, “tâm huyết” với “vận mệnh quốc gia dân tộc” đã viết bài phát tán trên mạng xã hội với những giọng điệu xuyên tạc. Họ lập luận rằng, thế giới hiện nay đang là thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các quốc gia, dân tộc có mối quan hệ ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế theo họ, nếu vẫn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy” của thế giới bên ngoài, chính sách đối ngoại đó đã thực sự “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp” và đã trở thành “lực cản” đối với sự phát triển đất nước. Họ cho rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) là “tự trói tay mình”, là chính sách “không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi”, nếu không thì không thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền của đất nước.
Hai là, bóp méo sự thật, xuyên tạc rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trên thực tế đã từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đang ngấm ngầm “theo chân” nước này để chống nước kia. Họ xuyên tạc chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, cân bằng quan hệ với các nước lớn của Việt Nam, cho rằng đó là “đường lối trung dung”, là “đi dây” trong quan hệ với các nước lớn, như thế là “tự cô lập” mình, “tước đi cơ hội hợp tác với các nước lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Lợi dụng một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là khi Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với Mỹ và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội (tháng 2-2019), một số thế lực cố tình xuyên tạc Việt Nam “đang ngấm ngầm “theo chân” nước này chống nước kia”, Việt Nam đã “nghiêng về bên này để chống bên kia”, đã “từ bỏ” chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của mình.
Ba là, xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước, nhất là mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và với Trung Quốc. Các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội trắng trợn xuyên tạc rằng, Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, Việt Nam đang điều chỉnh quan hệ đối ngoại nhằm “tìm kiếm đối tác chiến lược”, ”thiết lập liên minh mới” để đối phó với nước đang gây áp lực bất lợi cho mình. Họ “kiến nghị” Đảng và Nhà nước Việt Nam phải từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ; rằng muốn bảo vệ được độc lập, chủ quyền thì phải dựa vào một cường quốc, “chỉ có liên minh quân sự với một cường quốc thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo”.
Trong thực tiễn, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu trò khác nhau, với những giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức xuyên tạc chống phá, khi thì như “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết” đối với sự nghiệp cách mạng và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Song, những luận điệu và sự “tâm huyết” này đều thể hiện một thái độ và cái nhìn thiếu thiện chí, méo mó, sai lệch và thù địch đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và tình hình thực tiễn của Việt Nam.
Nội dung và chiêu thức xuyên tạc của các thế lực thù địch trong nhiều trường hợp tưởng như mâu thuẫn nhau, nhưng thực chất là đều nhằm xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, chống phá cách mạng Việt Nam. Sự chống phá đó đặc biệt nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đang đẩy mạnh quan hệ với các nước trên thế giới, hội nhập ngày càng chủ động, tích cực và sâu rộng vào đời sống chính trị quốc tế. Dù chưa thể làm chệch hướng, vô hiệu hóa đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, chưa thể hạ thấp vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, nhưng những luận điệu này cũng có thể khiến một bộ phận cán bộ và nhân dân ta hoang mang, dao động, từ đó suy giảm niềm tin vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây khó khăn cho Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại và xử lý các mối quan hệ quốc tế.
3. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đường lối đối ngoại
Dự báo trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước.
Do đó, trên lĩnh vực đối ngoại, thông qua hoạt động “ngoại giao thân thiện”, tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là về dân chủ, dân tộc, tôn giáo, từ đó lợi dụng quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa; chủ động tiếp cận, móc nối, hỗ trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, nhất là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội, thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, cực đoan, tạo dựng lực lượng “nòng cốt” cho “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” tư tưởng ngay từ bên trong. Trong hợp tác, giao lưu về giáo dục, đào tạo, các thế lực thù địch truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị... tạo mầm mống thúc đẩy dân chủ, nhân quyền tư sản, tiến tới xóa bỏ nền dân chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đường lối đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác ngoại giao của Đảng
Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đặc biệt là trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết, cần nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò của quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nhiệm vụ, nội dung của công tác đối ngoại, nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng và đường lối đối ngoại của Đảng hiện nay. Trọng tâm của công tác bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng hiện nay là phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về đường lối đối ngoại; làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới.
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan các cấp đối với công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. 

Các cấp ủy cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xác định mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh tư tưởng đúng đắn, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp, phân rõ trách nhiệm người chủ trì, cơ quan phối hợp, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Đồng thời, có chính sách động viên, khích lệ phù hợp, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức, cán bộ; phòng, chống nội gián, bảo vệ an ninh quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong phát hiện, xử lý những phần tử “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ hội chính trị; giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh; phòng ngừa, ngăn chặn sự can thiệp, móc nối của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội theo Luật An ninh mạng, trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi, ban hành mới các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các hoạt động sử dụng Internet và mạng xã hội; tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và mạng xã hội, nhất là Luật An ninh mạng.
Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Tăng cường giáo dục những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa truyền thống, bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tri thức, giàu tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh; nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo.  
Nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo về hưu, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên…, từ đó định hướng dư luận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động về đường lối đối ngoại của Đảng của các thế lực thù địch.
Thứ tư, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để phát hiện kịp thời, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Duy trì, thực hiện tốt chế độ giao ban phản ánh tình hình, trao đổi thông tin, giữa các cơ quan ngoại giao với các bộ, ban ngành và địa phương, thống nhất biện pháp phối hợp đấu tranh; không để các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước để tạo cớ xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại, ngoại giao của Đảng.
Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với các biện pháp tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với các cơ quan Đảng ủy ngoài nước; vừa “xây”, vừa “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc chủ động, kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận cho nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, nhất là trong việc định hướng chính trị - tư tưởng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thông tin đối ngoại. Chú trọng làm tốt công tác nhân sự tại các cơ quan ngoại giao, báo chí ở Trung ương, địa phương và ở nước ngoài để củng cố nội bộ thật trong sạch, vững mạnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài có chất lượng, có chiều sâu đấu tranh bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước thiết thực, có chiều sâu và hiệu quả.
Với dũng khí và bản lĩnh của một Đảng cách mạng, chân chính đã được tôi luyện qua lịch sử, với kinh nghiệm hơn 35 đổi mới đất nước, chắc chắn rằng, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta sẽ giành được nhiều thắng lợi mới trên con đường phát triển đất nước. Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu cho từng giai đoạn, chặng đường, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó hoạt động đối ngoại phải tích cực, chủ động phát huy ưu điểm, lợi thế của mình thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần hiện thực hóa thành công mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam hạnh phúc, phồn vinh, có vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế./.[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 161.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 161.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII , Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 106 -107.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 164.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 161 - 162.
4 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 162.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 162.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website