Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 358
  • Khách viếng thăm: 357
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 93013
  • Tháng hiện tại: 503639
  • Tổng lượt truy cập: 51443994
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đăng lúc: Thứ tư - 01/05/2024 17:04 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG  TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Bài dự thi Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với chủ đề ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(TT) Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt của các thế lực thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước ta, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường THPT là nhiệm vụ có tính chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển vững vàng của thế hệ trẻ nước nhà. Muốn hoàn thành tốt trọng trách đó, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, Đảng viên và giáo viên trong các trường THPT, rất cần sự giúp sức từ phía gia đình và sự vào cuộc sát sao của các cấp tổ chức Đảng và chính quyền.
 
Tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường THPTGiáo dục trong nhà trường phổ thông bao hàm cả nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”[2].  Thế hệ trẻ chính là nguồn lực dồi dào và tiềm năng cho sự phát triển ở mọi lĩnh vực xã hội. Chính vì thế, quan tâm, bồi dưỡng cho lứa tuổi thanh – thiếu niên chính là một trong những nội dung quan trọng mà từ trước tới nay Đảng ta luôn chủ trương đẩy mạnh. Trong đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường phổ thông chính là nền móng cốt lõi để xây dựng một thế hệ trẻ về tuổi đời nhưng không non nớt về nhận thức và bản lĩnh chính trị.
Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII ngày 11/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước[3]. Có thể thấy rằng, nội hàm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ gói gọn trong những vấn đề lí luận cơ bản mà còn bao hàm nhiều vấn đề thực tiễn, gắn liền với sự phát triển của con người và đất nước Việt Nam. Trong đó, thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt, xung kích, đón đầu những cái mới và cũng là động lực gìn giữ, kế thừa và thúc đẩy những giá trị cốt lõi ấy. Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030” một lần nữa cho thấy sự quyết liệt trong vấn đề củng cố vai trò của Đảng trong vấn đề giáo dục thanh – thiếu niên. Chỉ thị đã nêu rõ những mặt yếu kém còn tồn tại trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Trong đó, “nhận thức về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa đầy đủ”[1] là một trong những nguyên nhân hàng đầu.
Bên cạnh sự giáo dục của gia đình và xã hội, giáo dục trong nhà trường chiếm một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển về trí tuệ, nhận thức và tình cảm cho học sinh nói chung và hiểu biết về nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Muốn có một thế hệ trẻ gánh vác được tương lai của đất nước thì trước hết, đảm bảo chất lượng công tác giáo dục tư tưởng là nội dung không thể xem nhẹ. Việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai trên nhiều lĩnh vực, đã có hiệu quả rõ rệt trong nhiều khối, ngành, cơ quan, đoàn thể,…  Tuy nhiên, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường phổ thông đang còn tồn tại những mặt hạn chế và cần được quan tâm hơn nữa. Vì đây chính là nội dung giáo dục có tính chất định hướng quan trọng và giúp các em học sinh – vốn đang trong lứa tuổi dễ bị giao động và ảnh hưởng – không bị lung lạc bởi nhiều luồng thông tin trái chiều trong thời đại số đầy tính “mở” như ngày nay. Nếu để các em bị thao túng về tâm lí và nhận thức từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì đó sẽ là mối nguy lớn đối với Đảng và Nhà nước cũng như đối với sự phát triển, đi lên của nước nhà.
Những thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho giáo viên cũng như giáo dục tư tưởng cho học sinh trong các trường THPT    
Về mặt lí thuyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – vốn gắn với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng cho học sinh, luôn là một trong những mục tiêu năm học quan trọng của các trường THPT. Nhưng trong thực tiễn, công tác này được triển khai còn cứng nhắc, chưa linh hoạt và đạt được hiệu quả sâu rộng như mong đợi. Cần phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, bên cạnh những thuận lợi nhãn tiền thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các trường THPT cũng vấp phải nhiều khó khăn mang tính chủ quan lẫn khách quan.Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong trường học ngày càng được quan tâm đầu tư và đa dạng hóa về hình thức

Trước hết, không thể phủ nhận rằng, cùng với sự đi lên của xã hội, trường học đang nhận được nhiều nguồn lực thuận lợi để có thể làm tốt hơn nhiệm vụ giáo dục học sinh một cách toàn diện. Trong đó, công tác giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng không ngoại lệ. Bên cạnh nguồn lực kinh tế, đội ngũ lãnh đạo và giảng dạy trong các trường THPT cũng được ngày càng được quan tâm, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng giảng dạy. Sự phát triển của công nghệ thông tin mang lại nhiều thuận lợi cho việc giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho học sinh thông qua các kênh truyền thông đa dạng và với nhiều hình thức phong phú hơn trước. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo Đảng ở nhiều địa phương đang ngày càng quan tâm hơn đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong môi trường giáo dục phổ thông. Những thuận lợi chung ấy đã phần nào giúp công tác giáo dục tư tưởng ở trong các trường THPT bớt đi phần nào sự khô khan, giáo điều, cũng như tạo cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục mà Đảng bộ các nhà trường đặt ra trong công tác giáo dục học sinh của mình.

Mạng xã hội là con đường thuận lợi để các thế lực thù địch tuyên truyền các tư tưởng và luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước
Cùng với các thuận lợi nêu trên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường phổ thông cũng gặp phải nhiều khó khăn so với trước đây. Nếu những nguồn lực vật chất và hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin mang lại những thuận lợi thì đó cũng là con dao hai lưỡi đối với công tác giáo dục. Mạng xã hội là con đường nhanh nhất mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, các tư tưởng trái chiều về Đảng và Nhà nước ta. Lứa tuổi học sinh vốn đang non trẻ rất dễ bị ảnh hưởng, dẫn dắt bởi những thông tin độc hại này. Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng chính trị cho giáo viên mới chỉ cập nhật những thông tư, chỉ thị mới của Đảng một cách cơ bản, chưa chú trọng đến bồi dưỡng năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT. Một số bộ phận giáo viên đáng lẽ ra là những người dẫn đường chỉ lối đúng đắn cho học sinh của mình nhưng lại có khuynh hướng tiêu cực, không có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối tư tưởng đúng đắn. Cùng với đó, tuy rằng công tác giáo dục lí tưởng cách mạng rất được quan tâm thông qua hoạt động sôi nổi của tổ chức Đoàn nhưng một số cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Đảng, về Đoàn vẫn đang mang tính hình thức, chưa đạt được hiệu quả về chiều sâu như mong muốn.
Có thể thấy rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong nhà trường phổ thông đã và đang phát huy được những điều kiện thuận lợi và khắc phục được các khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, các cấp tổ chức Đảng trong nhà trường phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi học sinh, lứa tuổi thanh – thiếu niên là đối tượng dễ bị lợi dụng và chưa có nhiều kinh nghiệm trước sự ngày càng tinh vi về thủ đoạn và xảo quyệt trong luận điệu của các thế lực chống phá, thù địch.
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường phổ thông – Có nên “giao khoán” cho nhà trường và giáo viên?

Nhìn vào thực tế công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường THPT – vốn lâu nay được thực hiện gắn với nhiệm vụ giáo dục lí tưởng cách mạng cho học sinh, có thể thấy rằng hầu như trách nhiệm đảm bảo thực hiện công tác này đều đặt lên vai giáo viên và phía nhà trường. Như vậy, trước hết, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường THPT, Ban Giám hiệu các trường cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ này song song với các đề mục khác trong năm học. Đội ngũ giáo viên cũng cần tự mình học hỏi, nâng cao trình độ lí luận, tìm hiểu các phương pháp lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các giờ dạy học và chương trình ngoại khóa. Bản thân các thầy, cô giáo cũng cần phải tự soi, tự sửa mình, nhìn lại xem bản thân có xứng đáng là tấm gương để các em học sinh noi theo và tin tưởng, học tập hay không. Các hoạt động hướng tới giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường cũng cần được tổ chức phong phú, đa dạng và có chiều sâu hơn nữa. Đó không chỉ là các diễn đàn giáo dục lí tưởng trong trường học mà còn thông qua các chương trình về nguồn, các hoạt động thiện nguyện,… gắn liền với phát triển các kĩ năng mềm cho học sinh. Bởi, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng cho thế hệ trẻ còn là giáo dục nên những con người có ích cho xã hội, biết trân trọng và tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông. Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các trường THPT đã và đang cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho học sinh. Nhưng “giao khoán” hẳn cho trường học là chưa đủ để công tác này đạt được hiệu quả như kì vọng. Để đẩy mạnh nhiệm vụ bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trong nhà trường, cần sự vào cuộc của cả gia đình, xã hội và đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của các tổ chức Đảng cấp trên.

Trường học là ngôi nhà thứ hai đối với các em học sinh, quan sát, phát hiện các biểu hiện của sự lệch lạc về tư tưởng, khuynh hướng chính trị của trò là nhiệm vụ của các thầy cô giáo nhưng bên cạnh đó, đây cũng là trách nhiệm của gia đình và phụ huynh. Để ngăn chặn việc các em học sinh bị ảnh hưởng bởi những luận điệu chống phá từ các lực lượng thù địch, gia đình cần hết sức quan tâm, sát sao với các luồng thông tin mà các em tiếp cận. Bản thân các bậc phụ huynh cũng cần có cho mình một nền tảng tư tưởng vững chắc, đúng đắn để có thể làm gương và giáo dục cho con cái song song với sự giám sát, giáo dục từ thầy cô và trường học. Muốn có một môi trường học đường trong sạch, lành mạnh về tư tưởng thì mỗi học sinh phải là một công dân được giáo dục tốt từ cả phía gia đình. Và hơn ai hết, cha mẹ học sinh là người ảnh hưởng đến các em nhiều nhất.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cấp trên cần có các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các trường học trong công tác giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho giáo viên rất cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia về lí luận giàu kinh nghiệm thực tiễn. Các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng truyền tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trong quá trình giảng dạy sẽ giúp giáo viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng giao phó. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên, các tổ chức Đảng cần có các hướng dẫn cụ thể, cùng Đoàn phối hợp tổ chức các chương trình giáo dục hấp dẫn và phong phú hơn. Trong các diễn đàn giáo dục lí tưởng cách mạng, giáo dục lòng yêu nước,… được triển khai ở các trường học, sự tham gia chỉ đạo và  hỗ trợ của tổ chức Đảng cấp trên sẽ gây được ảnh hưởng sâu rộng hơn trong học sinh thay vì chỉ có sự dẫn dắt của giáo viên trong nhà trường. Cùng với đó, việc Đảng ta có các biện pháp xây dựng thành công “thế trận lòng dân” trên không gian mạng sẽ góp phần giúp học sinh tránh bị thao túng bởi các thông tin xấu, lệch lạc về Đảng và Nhà nước đang xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn, trang mạng xã hội.
 “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên”[4] là một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng trong công tác giáo dục thanh – thiếu niên. Để làm tốt điều đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong trường học là hết sức quan trọng. Ở đó, không chỉ có học sinh là đối tượng được quan tâm, giáo dục mà cả tập thể giáo viên với sự hỗ trợ của gia đình và xã hội phải không ngừng học tập và hoàn thiện mình để trở thành tấm gương tốt cho các em noi theo. Chúng tôi tin rằng, giữ gìn vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong môi trường phổ thông chính là chìa khóa để có một thế hệ trẻ tiếp bước cha ông dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn trong tương lai.
 
------------------cd------------------
 
          1. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
          2. Hồ Chí Minh (2000), “Thư gửi các bạn thanh niên”, Toàn tập, Tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.185.
          3. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
          4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr.168.
 


Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo tổng hợp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website