Trang Facebook

Tin tiêu điểm

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 99
  • Khách viếng thăm: 82
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 7005
  • Tháng hiện tại: 503445
  • Tổng lượt truy cập: 32172031
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên
Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.Tuyên ngôn độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại, là văn kiện có giá trị cao về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời để lại nhiều bài học quý báu về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Trong gần 4 thập niên đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo vệ quyền con người. Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, hòng chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

Các quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam mà các thế lực thù địch đang tiến hành, về bản chất đó là sự chia rẽ và phá hoại nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, vô hiệu hóa vai trò của quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

“Bệnh xa dân” làm cán bộ dễ hư hỏng

“Bệnh xa dân” làm cán bộ dễ hư hỏng

Một thực tế đó là, mỗi khi có đồng chí cán bộ nào bị xử lý sai phạm thì xuất hiện tâm lý hả hê ở một bộ phận dư luận. Phần đa ý kiến không đồng tình với tâm lý hả hê đó, nhưng điều này cần được nhìn nhận thấu đáo để hiểu rõ vì sao?

Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023): Cuộc hành trình vĩ đại vì độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân!

Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023): Cuộc hành trình vĩ đại vì độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân!

“Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình vĩ đại để tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi bước đi của Người trong hành trình ấy đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam…”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt

Hoàng Quốc Việt là một trong những người cộng sản, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta. Quá trình hoạt động cách mạng gần 70 năm của ông đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng về ý chí, nghị lực; về sự hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng của V.I.Lênin

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng của V.I.Lênin

V.I. Lênin là người đã kế tục trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác và triết học Mác trong thời đại mới - thời đại đế quốc chủ nghĩa và quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi và tư chất thông minh cùng ý chí, niềm say mê hoạt động cách mạng, ông đã làm việc, cống hiến, sức lực tâm huyết và trí tuệ cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Ngay cả những lúc bị tù đày, sống lưu vong ở nước ngoài, cũng như trong những năm tháng hoạt động lý luận và chỉ đạo phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Nga, V.I. Lênin đã thể hiện rõ là một lãnh tụ, một nhà lý luận thiên tài, nhà tổ chức và người lãnh đạo kiệt xuất của giai cấp vô sản.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới có đủ dũng khí để dọn sạch tàn dư của những thói hư tật xấu đã len lỏi vào một bộ phận cán bộ của chúng ta.

“Dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông

“Dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông

“Dân thụ hưởng” không dừng lại trên lý thuyết, trong nghị quyết, giấy tờ hay khẩu hiệu suông để hô hào mà được thể hiện sinh động, thuyết phục trong hiện thực đời sống mỗi người dân Việt Nam. Dù những phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch có cố tình bóp méo, xuyên tạc thế nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng đời sống của người dân Việt Nam đang ngày càng đi lên.

Cảnh giác với âm mưu xúi giục, kích động thanh niên

Cảnh giác với âm mưu xúi giục, kích động thanh niên

Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu, như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên”(!); "nhiệm vụ của thanh niên là phải đứng lên đấu tranh chống độc tài, đòi tự do, dân chủ”(!)...

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền những giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền những giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Việc tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân những giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay. Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần định hướng cụ thể hơn về nội dung đó. Vì vậy, việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm này không những là nhiệm vụ các cơ quan thông tấn, báo chí mà mỗi đoàn viên thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, chủ động của tuổi trẻ để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên cần là lực lượng xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

Phát huy bản lĩnh Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước để giáo dục thanh niên hiện nay

Phát huy bản lĩnh Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước để giáo dục thanh niên hiện nay

Bản lĩnh là sự dũng cảm trong mỗi người, thể hiện ở việc dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với sự thật, không ngại khó khăn thử thách trước mọi hoàn cảnh, có trách nhiệm với bản thân, tổ chức của mình. Đây là điểm khác biệt để phân biệt người bình thường với các thủ lĩnh, lãnh tụ hay vĩ nhânTrong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vào những thời điểm khó khăn, ngặt nghèo của thời cuộc đều xuất hiện những vĩ nhân, những anh hùng kiệt xuất, bằng hành động của mình đã thúc đẩy sự phát triển của dân tộc, nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người như thế.

Học nghị quyết, phải học thật!

Học nghị quyết, phải học thật!

Không khó để bắt gặp những câu chuyện đáng trách, đáng buồn nhưng ít người dám lên tiếng phản ánh, đấu tranh. Ví như khi nhận kế hoạch học tập nghị quyết, không ít cán bộ thở dài, tỏ ra mệt mỏi “khổ nhỉ, lại học nghị quyết!”.

Học tập và làm theo tấm gương nhà trí thức yêu nước Huỳnh Tấn Phát

Học tập và làm theo tấm gương nhà trí thức yêu nước Huỳnh Tấn Phát

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một nhà tri thức yêu nước lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ khác nhau. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để mỗi chúng ta tri ân, khẳng định những công lao và đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta

Đảng ta

Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam gần một thế kỷ qua, kể từ ngày lập Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể giành được những thắng lợi to lớn, vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử!

1 2 3 4 5  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website