Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 517
  • Hôm nay: 60733
  • Tháng hiện tại: 826973
  • Tổng lượt truy cập: 50542055
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng bước nỗ lực phấn đấu xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Đăng lúc: Thứ tư - 06/12/2023 17:28 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng bước nỗ lực phấn đấu xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng bước nỗ lực phấn đấu xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Nhân Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ban Biên tập website Tỉnh đoàn trân trọng giới thiệu bài viết "Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng bước nỗ lực phấn đấu xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại diện lãnh đạo các ban, ngành Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

 
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Đảng, quân dân cả nước ta đã thành công trong hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sau đó là những cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Đây là sự tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Để có được thành quả ấy phải kể đến sự hy sinh, đau thương, mất mát của nhiều thế hệ người Việt Nam mà trước hết là những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, v.v. Sau các cuộc chiến tranh, Việt Nam có hơn 4 triệu cựu chiến binh. Họ là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX, những Câu lạc bộ cựu chiến binh, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ,… được thành lập tại một số địa phương với mục tiêu cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ Cựu chiến binh đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trước những yêu cầu của tình hình đất nước vào giai đoạn mới đồng thời đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo cựu chiến binh Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Kể từ đó, ngày 06/12 được lấy làm Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã đón nhận sự tham gia đông đảo, nhiêt tình từ các thế hệ Cựu chiến binh… Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong tình hình hiện nay. Đây là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ chính thức của Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Cựu chiến banh Việt Nam có vai trò giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn kết, tương trợ các Cựu chiến binh góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hội Cựu chiến binh được tổ chức theo 4 cấp: Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
Suốt quá trình từ khi thành lập đến nay, các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cùng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.  Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hun đúc, xây dựng nên những phẩm chất đậm chất lính đó là trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới. Trước hết là phẩm chất trung thành. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân đã được hàng triệu Cựu chiến binh rèn luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam kế thừa và phát huy. Đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với nhân dân, đoàn kết quốc tế. Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người Cựu chiến binh Việt Nam thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với Nhân dân và trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu Cựu chiến binh; nhiều Cựu chiến binh là những tấm gương sáng, mẫu mực, uy tín được nhân dân tin tưởng, làm theo và yêu mến. Và cuối cùng là đổi mới với phương châm“ Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp hội, hội viên Cựu chiến binh đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực, nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Các cấp Hội tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; cùng với các cơ quan, các ngành các đoàn thể kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng giải quyết những tình huống phức tạp, làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Các Cựu chiến binh tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đồng thời gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân thực hiện. Có nhiều hội viên được bầu vào cấp uỷ, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và địa phương tổ chức triển khai có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Trên cơ sở xây dựng đoàn kết trong nội bộ Hội, các Cựu chiến binh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hội viên đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Dưới sự động viên, khích lệ của hội, các hội viên thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Chú trọng việc phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; động viên, giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã phối hợp thực hiện phong trào“Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” góp phần tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; vận động các doanh nhân, các Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.
Sau 34 năm thành lập, hiện nay Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng bước phát huy được vai trò, khẳng định vị trí của mình góp phần xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; tính đến tháng 12 năm 2022 có 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống  các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có cựu chiến binh làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chủ động tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội ở từng địa phương. Đặc biệt, các cấp hội Cựu chiến binh đã linh hoạt, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Nhất là các cấp hội Cựu chiến binh luôn chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ tính riêng năm 2022, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, toàn Hội có hơn 8.400 doanh nghiệp, hơn 1.680 hợp tác xã; hơn 3.700 tổ hợp tác; 184.400 trang trại - gia trại và hộ kinh doanh dịch vụ do Cựu chiến binh làm chủ, thu hút hơn 772.500 lao động. Toàn Hội xóa được hơn 6.500 hộ Cựu chiến binh nghèo, hơn 1.700 nhà dột nát. Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo xã hội được các cấp hội duy trì và thực hiện tốt, trong năm đã vận động và trao 143.000 xuất quà (trị giá gần 48 tỷ đồng) tới hội viên Cựu chiến binh và gia đình chính sách; quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai bão lụt, Quỹ Vì người nghèo, chất độc da cam/dioxi, khuyến học... hơn 83 tỷ đồng...
Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên, Cựu chiến binh và nhân dân cả nước cùng ôn lại và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam. Xây dựng  Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; khẳng định việc hình thành tổ chức Hội Cựu chiến binh là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.
Phan Thị An Phú - Giảng viên Trường Chính trị Trần Phú
 
 


Tác giả bài viết: Phan Thị An Phú
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website