Thành đoàn Hà Tĩnh: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Thành đoàn Hà Tĩnh: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2017, nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong thời gian qua, Thành đoàn đã huy động hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, tiêu chí trên các lĩnh vực.

Trong hai ngày mồng 2 và 3/12/2017, Thành đoàn điều động hơn 200 ĐVTN các cơ sở Đoàn trực thuộc hỗ trợ xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng hàng rào xanh, vệ sinh các tuyến đường chính, phong quang đường làng, ngõ xóm tại xã Thạch Hưng, sớm giúp xã hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới trong năm 2017.
 

Cũng trong thời gian này, Đoàn xã Thạch Trung điều động 20 ĐVTN ra quân xóa bỏ vườn tạp và xây dựng 300m hàng rào xanh tại Trường THCS Thạch Trung. Đoàn xã Thạch đồng phối hợp với 20 ĐVTN đoàn trường THPT Thành Sen cùng với công đoàn xã đổ hơn 20m đường bê tông tại thôn Đồng Tiến.

Tác giả bài viết: Thành đoàn Hà Tĩnh