Đức Thọ: Sôi nổi các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đức Thọ: Sôi nổi các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; vừa qua Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Thọ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.
Theo đó, Ngày 01/11, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn xã Trung Lễ ra quân xây dựng 200m bồn hoa dọc tuyến đường TNTQ thuộc thôn Trung Tiến; Đoàn Thị Trấn huy động 20 ĐVTN ra quân xử lý rác thải, hỗ trợ TDP 1 sân lấp mặt bằng NVH.
 

 
ĐVTN xã Trung Lễ xây dựng bồn hoa

Tiếp đó, ngày 02/11, Đoàn Công an huyện phối hợp với Đoàn xã Đức An ra quân hỗ trợ xây dựng KDC mẫu thôn Hữu Chế. Kết quả, sau 01 buổi với sự tham gia của 40 ĐVTN đã đổ 260m bê tông nắp mương thoát nước thải, đổ đất và trồng hoa dọc tuyến mương dài 250m.ĐVTN Công an huyện hỗ trợ xã Đức An đổ bê tông nắp mương thoát nước thải
 
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện các phần việc hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Đức Thọ