Đẩy nhanh tiến độ học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Đẩy nhanh tiến độ học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, nhằm tăng cường tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào thực tiễn của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Trong tuần thứ nhất Tháng Thanh niên năm 2018 đã có 04 đơn vị (Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, Đoàn Tổng Công ty KSTM Hà Tĩnh, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh) tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho các đồng chí cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở tham gia học tập.
 


Đồng chí Phan Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt các chuyên đề Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp do Đoàn TN Tổng Công ty KSTM tổ chức ngày 10/3 với sự tham gia của 180 đồng chí cán bộ Đoàn và ĐVTN khối Văn phòng Tổng Công ty

Tiếp nối lịch trình, tính đến ngày 20/3 Theo báo cáo từ các đơn vị, đến ngày 20/3/2018, có 11/21 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức Hội nghị với sự tham gia học tập của 1.803 đồng chí cán bộ cấp huyện và chủ chốt cấp cơ sở.Đồng chí Phan Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao đổi chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII tại Hội nghị của Đoàn Khối Nội chính - Chính quyền thuộc Đoàn các cơ quan cấp tỉnh tổ chức ngày 15/3/2018

 


Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán trong toàn thành phố. Đồng chí Phan Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn dự và quán triệt Nghị quyết cho hội nghị.Ngày 15/3, Huyện đoàn Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 300 đồng chí cán bộ Đoàn. Dự và tham gia giảng bài có đồng chí Lê Thành Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
 
 
Tại các lớp học tập Nghị quyết các đồng chí báo cáo viên đã thực hiện 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII; tổ chức cho cán bộ Đoàn thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, bám sát Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Theo lịch đăng ký của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đến 31/3/2018 hoàn thành hội nghị học tập ở cấp huyện; cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2018.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tổng hợp tổng hợp