Phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền về Chiến thắng Đồng Lộc

Phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền về Chiến thắng Đồng Lộc
Nhằm phục vụ tốt nhất cho đợt sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 6 - 7 năm 2018 “Chiến thắng Đồng Lộc – Giá trị lịch sử và hiện thực”, Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên chùm phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền về Chiến thắng Đồng Lộc. Các đồng chí và các bạn nhấp trực tiếp vào tên phim để theo dõi nội dung.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập