Tài liệu sinh hoạt đoàn chủ điểm tháng 10

Tài liệu sinh hoạt đoàn chủ điểm tháng 10
Ban Biên tập xin kính gửi các đơn vị bộ Tài liệu sinh hoạt Đoàn chủ điểm Tháng 10. 
Các đơn vị có thể tải bộ tài liệu về tại đây

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn