Tin mới cập nhật

Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 84
  • Khách viếng thăm: 83
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 22161
  • Tháng hiện tại: 255151
  • Tổng lượt truy cập: 34418516
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Biểu mẫu hồ sơ dự thi Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Đăng lúc: Thứ hai - 17/10/2022 11:04 - Người đăng bài viết: Phạm Tú
Biểu mẫu hồ sơ dự thi Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Biểu mẫu hồ sơ dự thi Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022


Mẫu DA-01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

 
 
 

Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp: (ghi như trong Phiếu đăng ký) ……………….
………………….………………….………………….………………….…………Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả:……………..…………………....…………...
………………….………………….………………….………………….………… Tên tổ chức, doanh nghiệp (nếu là tổ chức, doanh nghiệp dự thi):……………..
Một số gợi ý xây dựng thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp:
1. Giai đoạn của sản phẩm, dự án khởi nghiệp
£ Ý tưởng
£ Đang xây dựng sản phẩm
£ Đã có sản phẩm mẫu
£ Sản phẩm đã có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện)
2. Mô tả về dự án khởi nghiệp: Mô tả tổng quát về ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Lý do khai thác, phát triển ý tưởng, dự án này? Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, dự án? Ứng dụng Giải pháp công nghệ, tài sản trí tuệ (nếu có) của sản phẩm, dự án? Sự khác biệt của sản phẩm, dự án so với sản phẩm hiện có trên thị trường? Mô hình/ kế hoạch/ chiến lược kinh doanh ?...
3. Thương mại hóa, thị trường: Khách hàng là ai? Tại sao họ sẽ mua/sử dụng sản phẩm, dịch vụ? Tiềm năng quy mô thị trường? Đối thủ cạnh tranh? Phương pháp tổ chức và quản lý,…, kế hoạch tiếp thị, phát triển thị trường (truyền thông, tiêu thụ sản phẩm). Khả năng thương mại hóa sản phẩm? Cách thức bán hàng? Doanh thu của sản phẩm đến từ những nguồn nào ?...
4. Nguồn lực thực hiện: Mô tả về nguồn lực thực hiện dự án: Nhân lực (các cá nhân thực hiện chính và vai trò trong phát triển sản phẩm, dự án); kế hoạch tài chính để thực hiện thành công dự án; các giải pháp thu hút vốn tạo nguồn lực tài chính; phương án đầu tư; phương án tài chính cho từng năm khi dự án đi vào hoạt động,…; trang thiết bị, công nghệ (nếu có) của dự án, các điều kiện cần thiết thực hiện dự án/ sản phẩm,….
5. Những kết quả đạt được (nếu có), lợi ích về kinh tế, xã hội, đóng góp của ý tưởng, dự án khởi nghiệp
6. Những khó khăn, thách thức mà Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đang và sẽ phải đối mặt ? Giải pháp giải quyết các vấn đề này ? Đề xuất, kiến nghị?
7. Định hướng phát triển, kế hoạch triển khai ý tưởng, dự án
Định hướng phát triển của sản phẩm, dự án sau 1 năm, 2 năm, 3 năm… ? (Hướng phát triển, quy mô, tiềm năng,… ).
Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện (tổ chức sản xuất và dịch vụ hỗ trợ, xây dựng giá thành dự kiến,..)
Cam kết: Tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp không bị hạn chế hoặc tranh chấp bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào./.
                                       …………….., ngày ..… tháng ..… năm 2022
Tác giả/đại diện nhóm tác giả/đại diện tổ chức, doanh nghiệp                                 (Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là tổ chức, doanh nghiệp)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcMẫu ĐK-1A
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân)

 
 
 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “Ý khởi nghiệp sáng tạo”
 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
I. Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp
…………………………………………………...…………...………….…….….
…………………………………………………………………………………….
II. Tác giả dự thi (Cá nhân, nhóm cá nhân)
TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Điện thoại, Email Nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập (nếu có) Tỷ lệ đóng góp xây dựng ý tưởng, dự án Ký tên
1              
2              
..              
Ghi chú: Danh sách tác giả và các thành viên thỏa thuận về phần trăm (%) đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu ý tưởng do nhóm tác giả tạo ra. Đối với nhóm cá nhân mỗi nhóm cá nhân không quá 5 thành viên tham gia.
III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm
1. Thuyết minh Dự án khởi nghiệp                                                                  £
2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)            £
Cam đoan của người dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật./.
                                                   
        Hà Tĩnh, ngày ..… tháng ..… năm 2022
                                                               Tác giả/đại diện nhóm tác giả
                                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu ĐK-1B
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
(Dành cho tổ chức, doanh nghiệp)

 
 
 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo”
tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
I. Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp:
…………………………………………………………………………………….
II. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp
Tên tổ chức, doanh nghiệp  
Địa chỉ  
Năm thành lập  
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính  
Điện thoại  
Website (nếu có)  
Email (nếu có)  
 
III. Thông tin người đại diện của ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Họ và tên  
Năm sinh  
Chức vụ  
Trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo  
Địa chỉ   
Điện thoại  
Email  
 
IV. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm
1. Thuyết minh Dự án khởi nghiệp                                                                        £
2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)              £
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp                     £
Cam đoan của tổ chức, doanh nghiệp dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi là đúng sự thật./.
                                                          Hà Tĩnh, ngày ..… tháng ..… năm 2022
                                                                 Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp
                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website