Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 4220
  • Tháng hiện tại: 17820
  • Tổng lượt truy cập: 19829130
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Hè tình nguyện

Tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đăng lúc: Thứ hai - 06/04/2020 07:15 - Người đăng bài viết: Nguyễn Kim Trường
Tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Xác định nhiệm vụ học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức quán triệt  lồng ghép các Nghị quyết, Chỉ thị tại các hội nghị
 
Bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, triển khai sâu rộng 4 phong trào:“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Tuổi trẻ chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết, chủ trương quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Toàn cảnh nghị học tập, quán triệt cấp tỉnh
 
Theo đó, ngày 5/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2024 cho các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt.
Hội nghị truyền đạt các nội dung của các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”... và một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/1/2019 Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI vềTiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/05/2013 về Thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 5/3/2019 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI vềCác giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022; Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/2/2019 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022; Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025...


 

Các cơ sở Đoàn tổ chức Hội nghị học tập  các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với các chuyên đề, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội
 
Trên cơ sở đó, 100% các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức cũng như chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị; đặc biệt, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận tập trung triển khai trong cán bộ và đoàn viên; đối với thanh thiếu niên tập trung vào hình thức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết thông qua các kênh thông tin.
Kết quả, 18/18 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức gần 40 hội nghị, lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho 10.560/10.560 (100%) đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội và báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở; bên cạnh đó,  100% các cơ sở đoàn đã tổ chức quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận đến đoàn viên, thanh niên thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, sinh hoạt Đoàn định kỳ, các diễn đàn thanh niên. Ngoài ra, các đơn vị triển khai việc tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Đảng,Đoàn thông qua các kênh thông tin, phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Việc đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền góp phần chuyển tải các nội dung về các kết luận, chương trình của Đảng, Đoàn đến vớ đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

 

 
Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, lớp học tập các Nghị quyết, Kết luận với hình thức tập trung do các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện; các đơn vị cũng đã chuyển tải các tài liệu để tuyên truyền các nghị quyết đến tận đoàn viên, thanh niên trong toàn địa phương, đơn vị.
 
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, đến nay toàn tỉnh có 93.766 đoàn viên và 17.183 thanh niên (100% số có mặt tại địa bàn) được tham gia học tập các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của các Kết luận, Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website