Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 153
  • Khách viếng thăm: 67
  • Máy chủ tìm kiếm: 86
  • Hôm nay: 14187
  • Tháng hiện tại: 491817
  • Tổng lượt truy cập: 14160312
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!

Thành đoàn Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/10/2019 12:37 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Thành đoàn Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay

Thành đoàn Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng. Vì vậy, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn.

 
Thành đoàn Hà Tĩnh có 47 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó 16 đơn vị phường, xã; 03 đơn vị trường học; 28 đơn vị cơ quan, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; tổng số thanh niên trong độ tuổi là 19.015 ĐVTN; 25 Liên đội trường học với 15.885đội viên, nhi đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Tĩnh là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên trong hệ thống chính trị của thành phố, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố phân công, giao nhiệm vụ; tổ chức các phong trào, các hoạt động nhằm thu hút tập hợp giáo dục thanh thiếu nhi thành phố; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm đạt kết quả.
 Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới được Thành đoàn và các cơ sở Đoàn xác định là việc làm hết sức quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Chính vì vậy, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức 75 hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng với nội dung phong phú và đa dạng như tham gia tọa đàm, xem phim, hội thi, hành hương về địa chỉ đỏ, giao lưu với các chiến sỹ đang công tác trên các đảo, nhà gian DK1, cảnh sát biển thu hút gần 22.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Các phong trào hành động cách mạng phát động sôi nổi như: Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo"; phong trào “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, Chương trình “Tô thắm lá cờ Tổ quốc” Thành đoàn trả tổ chức trao tặng 5000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương ven biển vươn khơi, bám biển; vận động trao 650 suất quà trị giá gần 470 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình  khó khăn có người thân đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo . Tham mưu và phối hợp tốt trong công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội, 37 đổng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về được học các trường nghề theo chế độ trợ cấp theo quy định; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu 100%, trong đó có 60/62 đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019; tổ chức 17 chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ, đón chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương chu đáo, thắm tình quân dân và nhiều hoạt động sôi nổi khác
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình trên Biển Đông có những diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên. Trong khi đó, các hoạt động của tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở nhìn chung vẫn chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của hầu hết cơ sở Đoàn thành phố, tuy rộng nhưng chưa sâu, nhận thức về vai trò, trách nhiệm, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở một bộ phận thanh niên chưa cao. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch và những tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, một bộ phận thanh niên còn biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, xem nhẹ truyền thống cách mạng, ít quan tâm sinh hoạt chính trị. Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp bộ Đoàn của Thành phố thông qua quá trình hoạt động, phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để thanh niên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…”. Để phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây
Thứ nhất, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Đặc biệt, với những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông, cấp ủy, chính quyền và cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở cần kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên để có những hành động đúng đắn. Tiếp tục tổ chức chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” gắn với quyên góp tặng quà ủng hộ, động viên các ngư dân Hà Tĩnh ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Xây dựng các chuyên đề bằng slide, infographic nhằm tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngoại giao Nhân dân trong tầng lớp thanh niên. Tổ chức các hình thức gặp gỡ giao lưu cán bộ, chiến sỹ là công dân của thành phố đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển, đảo, hệ thống các nhà giàn với đoàn viên, thanh niên thành phố. Đồng thời, giáo dục thanh niên (nhất đoàn viên, thanh thiếu nhi khối trường học) nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ đúng sai, không để các thế lực thù địch lấy danh nghĩa bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa để lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Thứ hai, Tăng cường công tác tuyên truyền để tuổi trẻ Thành phố  thấy rõ thế và lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo.  Khi thông tin, tuyên truyền, cần làm cho đoàn viên, thanh niên vừa nhận thấy tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa nhận thấy Nhân dân ta, đất nước ta có đủ ý chí, quyết tâm và sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc biển, đảo của mình. Từ đó, củng cố thêm niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí vững vàng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, giúp họ phát huy trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thứ ba, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức Đoàn tiếp tục đa dạng hóa các loại hình hoạt động tình nguyện, qua đó, tạo điều kiện để tuổi trẻ trực tiếp tham gia thực hiện các phần việc như: Đảm bảo an sinh xã hội; mạnh dạn đảm nhận thực hiện những công trình, chương trình, đề án trong các lĩnh vực xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương, phát huy vai trò “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Thạch Hạ”, “Câu lạc bộ danh nhân trẻ  Thành phố Hà Tĩnh”, “Hợp tác xã trồng nấm, dịch vụ tuổi trẻ”, “Hợp tác xã trồng dưa lưới công nghệ cao”…. Động viên thanh niên vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân gia đình, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương đóng góp tích cực vào xây dựng cụm an toàn làm chủ sẳn sàng chiến đấu.
Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên như “Câu lạc bộ lý luận trẻ Thành phố”, “Nhiệt huyết trẻ Thành Sen”,  “Trái tim xanh”, “Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Thành phố”,  “Nhóm khăn hồng”, “Câu lạc bộ 3 không” … xung kích tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thực tế thời gian qua các thanh niên địa phương tích cực huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, tìm hiểu các phương án đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong khối lực lượng vũ trang tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, tổ chức Đoàn và các cấp cần đề cao sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.


Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website