Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4921
  • Tháng hiện tại: 266158
  • Tổng lượt truy cập: 15630744
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
chào mưng đại hôi đảng các cấp

Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/01/2020 14:23 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng

Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu bài tham luận của đồng chí Lê Thành Đông - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tại Hội thảo Khoa học "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Hà Tĩnh".

Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 
Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Nắm vững quan điểm xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ Hà Tĩnh luôn dành mối quan tâm đặc biệt đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên của tỉnh nhà, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng.
Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà phát triển, vững mạnh
Ngay từ giai đoạn đầu hình thành các tổ chức tiền thân, tiến tới thành lập Đảng ta, thanh niên luôn là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng; trong đó có nhiều thanh niên Hà Tĩnh được tổ chức lựa chọn, bồi dưỡng để trở thành cán bộ nòng cốt của Đảng, của Đoàn; tiêu biểu như đồng chí Lê Duy Điếm, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng,... Với sự hoạt động tích cực của các “Hạt giống đỏ”, các cơ sở thuộc các tổ chức tiền thân của Đảng ta được thành lập, nhân rộng trong toàn tỉnh. Giữa lúc đó, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp, quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đến cuối tháng 3/1930, ở Hà Tĩnh, Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh được tiến hành tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc - Can Lộc). Đây là kết quả của sự ra đời và sự chuyển hóa theo khuynh hướng Mác xít của các tổ chức yêu nước trong tỉnh mà lực lượng nòng cốt là tầng lớp thanh niên trí thức tiến bộ. Kể từ đây phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có ánh sáng của Đảng soi đường, dẫn lối và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng bộtỉnh Hà Tĩnh.
Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã nắm bắt và phát huy tinh thần Luận cương Chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo. Trong nhiều văn kiện của Đảng bộ tỉnh về công tác vận động thanh niênđã thể hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo “coi việc Đoàn như việc Đảng”“mọi đảng viên đều có nhiệm vụ xây dựng Đoàn”. Với tinh thần đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh tổ chức vào cuối tháng 9/1930 tại nhà cụ Mai Kính (làng Phù Việt, huyện Thạch Hà); mặc dù chưa có nghị quyết của Trung ương riêng về công tác thanh niên nhưng căn cứ vào Điều lệ Đảng và các văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng tháng 02/1930, Đại hội đã chủ trương tăng cường công tác quần chúng, trong đó quan tâm lãnh đạo củng cố, phát triển Nông hội, Thanh niên Cộng sản Đoàn, Hội Cứu tế đỏ….
Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của đảng bộ tỉnh, song hành với sự phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên của nước ta, tổ chức Đoàn ở Hà Tĩnh được thành lập, nhân rộng, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng qua các thời kỳ.
Đảng lãnh đạo, phát huy vai trò của Tuổi trẻ Hà Tĩnh trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc
Từ khi có Đảng lãnh đạo (1930), các phong trào đấu tranh cách mạng của nước ta có bước tiến mới. Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh được đánh giá rất cao; họ là những chiến sĩ quả cảm, bất chấp gươm, súng của kẻ thù, luôn xung kích trong các cuộc đấu tranh, đã trở thành một lực lượng hùng hậu trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Lúc bấy giờ có 2.356 đoàn viên thanh niên cộng sản được tập hợp trong hàng trăm chi đoàn; 9.158 đội viên tự vệ đỏ (đại bộ phận là thanh niên) được tập hợp trong 411 đơn vị; 513 đội viên thiếu niên do các chi đoàn hoặc các đội tự vệ hướng dẫn hoạt động (còn có tên gọi là Đồng tử quân); hàng nghìn thanh niên cảm tình cách mạng tập hợp xung quanh các đảng viên, đoàn viên cộng sản.Cũng trong thời kỳ này, trên các mặt trận chống quân thù cả nước, có nhiều người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; trong đó, tấm gương người anh hùng trẻ tuổiLý Tự Trọng,người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành kim chỉ nam hành động, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho thế hệ trẻ qua các thời kỳ cách mạng.
15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 1945), trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập, tự do, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân. Mở đầu là những cuộc đấu tranh quyết liệt trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, góp phần làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Tiếp đó là phong trào đòi hòa bình, dân sinh, dân chủ sôi nổi, rộng lớn trong cao trào 1936 - 1939 và cuối cùng xung kích cùng toàn dân vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là những mốc son đầy phấn khởi, tự hào, tạo sức mạnh và niềm tin để tuổi trẻ Hà Tĩnh vững bước trong những thời kỳ mới.
Sau khi giành được độc lập, nằm trong tình hình chung của cả  nước,Hà Tĩnh mặc dù là 1 trong 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất, nhưng vẫn đầy khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chỉ trong vòng hơn một năm sau Cách mạng Tháng Tám, tuổi trẻ cùng nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia xây dựng, bảo vệ chế độ mới và đã giành được những thắng lợi to lớn: Chính quyền cách mạng được bảo vệ, củng cố; nạn đói, nạn dốt bị đẩy lùi; toàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng hậu phương vững mạnh, đông đảo thanh niên Hà Tĩnh tích cực tòng quân giết giặc giữ nước. Tiêu biểu như trong cuộc vận động tổng động viên cho tiền tuyến (năm 1950) có 7.024 thanh niên Hà Tĩnh gia nhập quân đội, hàng chục vạn thanh niên được huy động tham gia các đoàn dân công phục vụ các chiến trường trong tỉnh và chi viện chiến trường xa, dài ngày như: Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Bình - Trị - Thiên, Lào… Trong Chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954, Hà Tĩnh có 56.000 dân công (chiếm hơn ½ số lượng dân công cả nước), trong đó phần đông thanh niên, góp phần đập tan “Pháo đài không thể công phá” của giặc Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu buộc chúng phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khẳng định vai trò và vị trí của Đoàn trong giai đoạn mới của cách mạng. Song song với việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của hậu phương, thanh niên Hà Tĩnh là lực lượng đông đảo chi viện cho chiến trường Miền Nam, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại địa phương. Những chiến công lớn trên các mặt trận cả nước đều có đóng góp của thanh niên Hà Tĩnh. Tại chiến trường Đồng Lộc, trong tháng 5/1968, các lực lượng đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ, phá 1.780 quả bom, góp 974.240 ngày công để thông tuyến, làm đường mới cho xe ra tiền tuyến. Trong cuộc chiến ấy, có 465 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), giao thông vận tải, dân quân tự vệ, nhân dân Đồng Lộc và đơn vị pháo cao xạ 210 đã anh dũng hy sinh; trong đó có 10 nữ Anh hùng, Liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và Anh hùng, Liệt sỹ Võ Triều Chung. Sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần quả cảm, anh dũng vô song và sự cống hiến to lớn của các lực lượng đã làm nên huyền thoại Đồng Lộc, để ngày nay Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng, trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ cả nước, là điểm đến thăm lại chiến trường xưa, du lịch lịch sử, tâm linh đối với cựu chiến binh và du khách trong, ngoài nước.
Song song với những cống hiến trên chiến trường Đồng Lộc, với khẩu hiệu hành động “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, hàng vạn thanh niên trong đội dân quân tự vệ tại các địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đánh trả máy bay Mỹ quyết liệt, bảo vệ làng xóm, quê hương. Hưởng ứng các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Quyết thắng”, “Hậu phương thi đua với tiền phương”… lớp lớp những người trẻ tuổi của quê hương Hà Tĩnh đã lên đường ra tiền tuyến “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”... Trong 10 năm (1965 - 1975), Hà Tĩnh đã bổ sung một lực lượng lớn cho quân đội gồm 92.913 thanh niên nam, nữ, chiếm hơn 10% dân số, huy động 334.128 dân công hỏa tuyến, 10.636 thanh niên xung phong; bổ sung cho các chiến trường 21 tiểu đoàn, 15 đại đội bộ đội. Riêng trong quý I/1975, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Tĩnh đã huy động 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 5 đại đội, với 8.091 cán bộ, chiến sỹ và 14.901 tân binh lên đường vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh có quyền tự hào rằng đã cùng với quân dân cả nước viết nên thiên sử vàng chói lọi. Từ những ngày đầu trứng nước, vận mệnh dân tộc ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”,tuổi trẻ và nhân dân ta vừa chiến đấu vừa xây dựng quê hương, đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của dân tộc đã vững vàng tiến bước từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, để tiến tới giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Mốc son chói lọi, ngày 30/4/1975 được được ghi dấu đặc biệt trang trọng trong pho sử vàng của dân tộc, kết tinh trong đó là công sức, tuổi xuân, xương, máu của Đảng bộ, Nhân dân, tuổi trẻ và những người con ưu tú của quê hương trên mọi miền đất nước.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh trong thời kỳ cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước
Hòa bình lập lại, cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước gặt hái thành tựu toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong 15 năm nhập tỉnh với Nghệ An (1976 - 1991), tuổi trẻ tiếp tục con đường cách mạng trong giai đoạn mới, làm nên nhiều thành tựu quan trọng, tiêu biểu nhất trong đó là xây dựng hoàn thành Công trình Đại thuỷ nông Kẻ Gỗ, Công trình Thanh niên Cộng sản Sông Nghèn…
Sau khi tái lập tỉnh (1991) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn, tổ chức Đoàn đã phát động các phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực, tiêu biểu như:“Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ làm theo lời dạy của Bác Hồ”,“Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…qua đó cung cấp nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. Các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh được nâng tầm theo mỗi giai đoạn gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng, Đoàn, huy động được đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia và đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.Đồng chí Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Lễ phát động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
 
Đại đa số thanh niên ngày nay tin tưởng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, đặc biệt là các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Hà tĩnh sắt son niềm tin với Đảng”,... tổ chức Đoàn đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả rõ nét; góp phần nâng cao chất lượng thế hệ trẻ, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”.
Trong phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu làm rạng danh “Đất học Hồng Lam”, như: Trịnh Kim Chi, Huy chương vàng Olympic Toán Đông Nam Á (1998); Lê Nam Trường, Huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (2006); Võ Anh Đức, Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (2013); Nguyễn Thị Việt Hà, Huy chương đồng Olympic Toán quốc tế (2015); Phan Nhật Duy, Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế và em Nguyễn Đình Đại đoạt Huy chương bạc Olympic Tin học châu Á (2017),… Nhiều em đạt học bổng cao của các trường quốc tế, đạt giải cao tại các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; số đề tài, sáng kiến của thanh niên được áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các địa phương, đơn vị ngày càng nhiều. Hà Tĩnh luôn là đơn vị tốp đầu của cả nước về giáo dục, đào tạo.
Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, nhiều thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có kỹ năng công tác tốt được rèn luyện, trưởng thành, đảm đương các nhiệm vụ quan trọng tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Số mô hình thanh niên phát triển kinh tế ngày càng tăng lên; tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 mô hình kinh tế thanh niên quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng; hơn 1.500 mô hình có quy mô vừa và nhỏ... giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Bên cạnh đó, các Tổng đội TNXP - XDKT do Tỉnh đoàn quản lý đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp ở các huyện miền núi, vùng xa của huyện Hương Khê, Hương Sơn và hiện nay đang triển khai ở huyện Kỳ Anh. Thành công từ phong trào phát triển kinh tế trong thanh niên chính là minh chứng sinh động và là động lực cổ vũ đông đảo thanh niên vượt qua khó khăn, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Đoàn và địa phương để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng tại quê hương.
Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc được duy trì và phát huy tốt. Mỗi năm có hàng ngàn thanh niên nhập ngũ, số thanh niên tại các địa phương tích cực tham gia các đội dân quân tự vệ, đội dân phòng, đội thanh niên xung kích an ninh… ngày đêm cùng các lực lượng chức năng giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân; bảo đảm môi trường chính trị ổn định, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Vai trò của thanh niên trong xâydựngĐảng, chính quyền các cấp vững mạnh được khẳng định rõ nét. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, lãnh đạo của các địa phương, đơn vị ngày càng tăng lên; tính từnăm 2012 đến 2019, có hơn 900 cán bộ Đoàn các cấp được trưởng thành, luân chuyển công tác, được bố trí các vị trí công tác quan trọng trong hệ thống chính trị từ cơ sở đến trung ương.
Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Tĩnh được đẩy nhanh bởi việc triển khai, thực hiện hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và các địa phương. Dấu ấn không thể phai mờ về sự đóng góp của thanh niên thể hiện nổi bật ở quá trình triển khai, thực hiện các Dự án Formosa, Ngàn Trươi - Cẩm Trang với hàng vạn ngày công thanh niên đóng góp giải phóng mặt bằng, giúp dân di dời tái định cư. Các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thanh niên hưởng ứng nhiệt tình thông qua “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Chiến dịch Đông - Xuân tình nguyện” và các đợt cao điểm thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, Đoàn, quê hương, đất nước; các địa phương do Tỉnh đoàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới luôn về đích đúng và vượt tiến độ. Tuổi trẻ tỉnh nhà cũng là lực lượng xung kích, tình nguyện trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với tổng nguồn xã hội hóa huy động được có trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm để tổ chức trao tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trong các đợt bão lũ, thanh niên luôn kịp thời có mặt ở những nơi hiểm nguy để ứng cứu, giúp đỡ nhân dân giảm thiểu tổn thất, ổn định cuộc sống.
Trong từng giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của Đảng,tuổi trẻ Hà Tĩnh đã kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang mà cha anh dày công xây dựng; tô thắm những trang sử vàng chói lọi của Đảng, Đoàn; xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Đặc biệt, năm 2016, tuổi trẻ Hà Tĩnh vinh dự được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất; năm 2017, được đề cử là đơn vị duy nhất đại diện Việt Nam nhận giải thưởng “Tổ chức thanh niên xuất sắc ASEAN” (ASEAN TAYO); năm 2019 thuộc tốp 10 đơn vị dẫn đầu toàn quốc; là tập thể duy nhất của tỉnh được Bộ quốc phòng vinh điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019, được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020,...
Tuy vậy, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng toàn cầu hóa lan nhanh, công nghệ thông tin phát triển đã tạo môi trường thuận lợi, những cơ hội lớn cho thanh niên nhưng cũng mang đến nhiều hệ lụy, trở ngại. Bên cạnh lực lượng đông đảo thanh niên tích cực, vẫn còn một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, suy thoái đạo đức, lối sống, lười lao động, dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, vi phạm pháp luật,tham gia tệ nạn xã hội…làm cho Đảng, Đoàn, gia đình và toàn xã hội phải nhiều trăn trở.
Để tiếp tục kế thừa truyền thống, tiếp bước cha anh, phát huy tiềm năng, lợi thế, những thành tích đã đạt được trong chặng đường đã qua; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ, sức trẻ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới;hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và đang tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp bước cha anh, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhân dân giao phó. Định hướng, giáo dục tuổi trẻ giữ vững bản lĩnh, kiên định niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trước những biểu hiện tiêu cực và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.
Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của tổ chức Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực như: Học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an sinh xã hội... Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấpbồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, được trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng những đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Thứ ba, xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú; tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho hệ thống chính trị của tỉnh.
Trước mắt, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức thành công các đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động; hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh góp ý văn kiện và tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Song song với đó là đẩy mạnh các hoạt động trong tuổi trẻ tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Đảng.
Thực hiện lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi việc xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước; việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, luôn chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Không phụ niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Bác Hồ, cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ trẻ Hà Tĩnh, qua nhiều giai đoạn, dù chiến tranh, cam go hay thái bình, vẫn luôn nồng nàn tình yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, gắn bó keo sơn, tiếp nối nhau dương cao ngọn cờ cách mạng, quyết tâm cống hiến trí tuệ, sức trẻ xây dựng và bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc; đưa đất nước, quê hương vươn mình lớn dậy, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; phấn đấu đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên nhưChủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.
Tài liệu tham khảo:
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
2. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam.
3. Lịch Sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.
4. Lịch Sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An.
5. Các bài viết trên website Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn); Báo Hà Tĩnh (baohatinh.vn); Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (hatinh.dcs.vn);...


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website