Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 40
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 6739
  • Tháng hiện tại: 330807
  • Tổng lượt truy cập: 19288980
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Hè tình nguyện

Triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: Thứ ba - 06/10/2020 22:42 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn tỉnh

Triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn tỉnh

Luật Thanh niên đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV với 7 Chương, 41 Điều. Để hiểu rõ hơn về một số nội dung Luật Thanh niên sửa đổi, Ban Biên tập website trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Nhuần-Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh bàn về giải pháp triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên với 7 Chương, 41 Điều. Luật này được đánh giá là sự đổi mới pháp luật về thanh niên, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên 2005, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tiền đề cho sự phát triển của thanh niên trong thời gian tới.
 Luật thanh niên năm 2020 dành 01 Điều quy định khái quát về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, đồng thời dành 01 Chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình, xã hội và bản thân thanh niên. Cách thức quy định này đã khắc phục nhược điểm chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Luật Thanh niên năm 2005, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên, làm cơ sở pháp lý định hướng cho thanh niên rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu.

 

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông quan Luật Thanh niên năm 2020
Nguồn ảnh: TTXVN

 
Luật cũng đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên, bao gồm chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; về lao động, việc làm; về khởi nghiệp; về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; về văn hóa, thể dục, thể thao; về bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định một số chính sách đặc thù đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên là người dân tộc thiểu số và thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.  Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên. Theo đó, Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức thanh niên tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; Bảo đảm điều kiện để tổ chức thanh niên thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao; Hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức thanh niên huy động thanh niên thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án khác. Cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Với những quy định đầy đủ và cụ thể về chính sách đối với thanh niên và tổ chức thanh niên như vậy sẽ tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động và phát huy, trí tuệ, tài năng của bản thân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 

Phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp

 
Về bảo đảm nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên, Luật quy định nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và đóng góp hợp pháp khác của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài. Việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau từ xã hội là chủ trương lớn, nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho sự phát triển của thanh niên.
 

Trao tặng cờ Tổ quốc động viên ngư dân bám biển
 
Về cơ quan quản lý nhà nước đối với thanh niên, nếu Luật 2005 không có quy định thì Luật Thanh niên 2020 quy định Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên. Bên cạnh đó Luật quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Đồng thời quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên.
 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
 
Có thể thấy rằng, việc ban hành Luật Thanh niên 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển công tác thanh niên trong thời gian tới. Do đó cần kịp thời triển khai thi hành có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng một số nội dung như sau:
Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Thanh niên trong các ngành, các cấp, cán bộ và Nhân dân, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của Luật Thanh niên; về vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên. Đặc biệt cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Thanh niên cho đội ngũ thanh, thiếu niên để thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Thanh niên, thấy rõ những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên, vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm xây dựng các nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên trong nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn. Đồng thời phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại địa phương và quan tâm đến biên chế của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
Thứ ba, UBND tỉnh cần tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên khi đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thanh niên.
Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp, tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn để đảm bảo hoàn thành vai trò “đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo quy định của Luật Thanh niên. Đặc biệt tổ chức Đoàn các cấp cần có cách thức hiệu quả nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho công tác thanh niên.
Tin tưởng rằng với việc triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh./.
 

 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nhuần-Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website