Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 224
  • Tháng hiện tại: 336052
  • Tổng lượt truy cập: 19294225
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Hè tình nguyện

Đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/10/2020 11:06 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 15/10, tại Đại hội Đảng bộ Tỉnh, đồng chí Lê Thành Đông - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đại diện cho Tuổi trẻ toàn tỉnh phát biểu tham luận với nội dung “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh”. Ban Biên tập Website xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Thành Đông.

Đồng chí Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Kính thưa đoàn chủ tịch;
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Xác định vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, qua các hội nghị, diễn đàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã góp ý trách nhiệm và cơ bản thống nhất cao với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Tại Đại hội hôm nay, thay mặt cho tuổi trẻ toàn tỉnh, tôi xin tham luận về nội dung: “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh”.
Kính thưa Đại hội!
Tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Đây cũng là cái nôi của nhiều tấm gương anh hùng trẻ tuổi, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian qua, thanh niên Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng và có những bước trưởng thành về nhiều mặt; toàn tỉnh hiện có gần 26 vạn thanh niên với hơn 12 vạn có mặt trên địa bàn, tỷ lệ tập hợp vào tổ chức Đoàn đạt 78,8%.
Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Hà Tĩnh có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, “giàu khát vọng cống hiến”; thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, tập hợp; chú trọng chiều sâu, phát huy tính tích cực, tự giác trong giáo dục, rèn luyện của thanh niên. Tổ chức Đoàn đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục truyền thống văn hóa-lịch sử, giáo dục đạo đức - lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt các cao điểm giáo dục gắn các đợt kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, của quê hương, đất nước, đặc biệt là tham gia tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Đồng Lộc, ngày sinh AHLS Lý Tự Trọng hằng năm,... Chú trọng phát triển các mô hình, hoạt động giáo dục sáng tạo như: “Hành trình về địa chỉ đỏ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giai điệu tự hào”, “Ngày hội thanh niên”, Diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Thanh niên với bản sắc văn hóa dân tộc”…
Chương trình công tác hàng năm của Đoàn được cụ thể hóa trên cơ sở bám sát mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhiều công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả; đóng góp hàng chục vạn ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chung sức khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh,... Hàng ngàn mô hình kinh tế, khởi nghiệp thanh niên được thành lập. Lực lượng thanh niên trong các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước ngày càng chiếm tỷ lệ cao, được đào tạo cơ bản, là nguồn nhân lực quan trọng góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội từng bước nâng lên (tăng 2,6% so với đầu nhiệm kỳ). Vai trò của thanh niên tỉnh nhà ngày càng được khẳng định, nhiều đồng chí cán bộ trẻ được quan tâm quy hoạch, bố trí vào các vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị từ cấp cơ sở đến tỉnh (qua Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 901 đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia cấp ủy; trong đó, ở cấp cơ sở có 795 đồng chí, cấp huyện có 106 đồng chí). Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ Hà Tĩnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời, phát huy sức trẻ góp phần thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà được trung ương Đoàn và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao (được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, được vinh danh là Tổ chức thanh niên Đông Nam Á xuất sắc và nhiều hình thức khen thưởng khác,…).
Tuy nhiên, qua thực tiễn cũng thẳng thắng nhìn nhận, công tác giáo dục thế hệ trẻ và phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Hà Tĩnh hiện vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Tỷ lệ thanh niên Hà Tĩnh phải rời quê hương đi làm ăn xa còn ở mức cao (hơn 41%, tương đương với khoảng gần 107 nghìn người); điều này cũng dẫn đến đến chất lượng và số lượng tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, nhất là tại các địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn thiếu hụt từ tỉnh đến cơ sở (cấp tỉnh thiếu gần 37%, cấp huyện thiếu hơn 45 %); một số năng lực, tâm huyết còn hạn chế. Một bộ phận giới trẻ bị “lệch chuẩn”, sống thực dụng, thích hưởng thụ, thiếu lý tưởng và khát vọng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, sa sút đạo đức, vi phạm pháp luật; dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Chất lượng, số lượng nguồn nhân lực trẻ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà. Vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại một số địa phương chưa rõ nét, khả năng hội nhập của thanh niên Hà Tĩnh còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên chưa kịp thời và hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức Đoàn và hệ thống chính trị, trong đó có cả một số cấp ủy Đảng về chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Kính thưa Đại hội!
Từ những mặt còn tồn tại, hạn chế đã nêu, trên cơ sở dự báo tình hình và nghiên cứu các văn kiện, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; tôi xin nêu lên một số nội dung, giải pháp và kiến nghị, đề xuất của Đoàn thanh niên nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ để Đại hội nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn kiện, cụ thể như sau:
Thứ nhất, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy, kính đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Kết luận 80 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X”, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; quan tâm ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng đối với công tác Đoàn nói chung, công tác giáo dục thế hệ trẻ nói riêng. Quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ có năng lực tham gia cấp ủy, các vị trí cốt cán của hệ thống chính trị; đặc biệt cần có chính sách và cơ chế hiệu quả hơn nữa trong thu hút, tuyển dụng nhân tài, nhân lực trẻ, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ trẻ. Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn rất mong cấp ủy Đảng sẽ có cơ chế tuyển dụng đặc thù để tuyển đúng, tuyển đủ cán bộ phù hợp với đòi hỏi thực tiễn; đồng thời kiên định quan điểm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn chính là tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị trong tương lai. Đối với tổ chức Đoàn, sẽ quán triệt và kiên định phương châm công tác cán bộ Đoàn là gốc của phong trào; từ đó xây dựng đội ngũ thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết, sáng tạo, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, thực sự là tấm gương cho thanh niên. Thường xuyên quan tâm phát triển Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Luôn xác định rõ trách nhiệm là đội hậu bị tin cậy của Đảng; xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.
Thứ hai, Muốn làm tốt công tác giáo dục cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ phải là tấm gương mẫu mực trước quần chúng nhân dân và thanh niên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện hiệu quả hơn nữa từ trên xuống dưới, từ lãnh đạo rooid mới đến nhân viên, từ cán bộ Đoàn rồi mới đến đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn của các ban, ngành, đoàn thể liên quan cũng như chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục và tạo ra môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để thanh niên phát triển. Đối với các cấp bộ Đoàn, sẽ tập trung vào tính chiều sâu, chất lượng và hiệu quả giáo dục; đặc biệt là giáo dục gắn với thực tiễn thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước; như: Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Thứ ba, Trân trọng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, hạn chế tai, tệ nạn xã hội; trên thực tế vấn đề này đang còn nhiều khó khăn, bất cập và cần có sự quan tâm thỏa đáng hơn trong nhiệm kỳ tới. Đối với tổ chức Đoàn, sẽ phát huy vai trò, thế mạnh trong việc quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng của quê hương thông qua các đề án, chương trình, mô hình hoạt động và phương thức tuyên truyền mới mẻ, hiện đại, có sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ và cộng đồng xã hội. Đặc biệt sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh phát huy tốt các khu di tích lịch sử do Đoàn quản lý như Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng, Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, đối với kỷ niệm chiến thắng Đồng Lộc sẽ cố gắng để tham mưu nâng tầm thành lễ hội thường niên, vừa góp phần giáo dục truyền thống, vừa là một sản phẩm văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa, ý chí, bản lĩnh, truyền thống cách mạng của đất và người Hà Tĩnh; từ đó tạo lập điểm tựa văn hóa vững chắc, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống quê hương; hun đúc ý chí, khát vọng cống hiến và vươn lên của tuổi trẻ.
Thứ tư, kính mong Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra những quyết sách hiệu quả, đột phá về khởi nghiệp, sáng tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên; chỉ đạo các cấp ngành quan tâm các chính sách nhằm hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên phát triển kinh tế; định hướng nghề nghiệp một cách sát thực tiễn, hạn chế tối đa tình trạng thanh niên phải rời bỏ quê hương đi làm ăn xa. Rất mong Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ sớm vận hành; để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của thanh niên Hà Tĩnh trong các hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đối với tổ chức Đoàn, sẽ tập trung quan tâm, đồng hành, cùng thanh niên trong giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ kết nối thông tin về thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Doanh nhân trẻ, các CLB chủ mô hình kinh tế thanh niên, phát triển, nhân rộng mô hình “2 kèm 1” (tức là 2 doanh nhân trẻ giúp đỡ 1 thanh niên khởi nghiệp). Tham mưu xây dựng Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp. Đồng thời cùng đồng hành, hỗ trợ để xây dựng những thương hiệu, sản phẩm mới trong thanh niên, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm gắn với chương trình OCOP trong nông thôn mới,…
Thứ năm, từ tình hình thực tiễn tổ chức Đoàn nhận thấy công tác tập hợp, giáo dục, định hướng tư tưởng cho đội ngũ lao động trẻ tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước và có yếu tố nước ngoài là việc hết sức cần thiết; kính đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiệm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; trong đó, dành sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành hỗ trợ nhiều hơn về thành lập tổ chức và đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp; tập trung hướng vào kinh tế Vũng Áng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các đô thị theo định hướng phát triển của tỉnh.
Kính thưa Đại hội!
Trước bối cảnh mới, vận hội mới và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức vững mạnh; tập hợp, giáo dục, định hướng thế hệ trẻ “vững lý tưởng, sáng niềm tin”; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; nêu cao ý chí, khát vọng để cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website