Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 35
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 4324
  • Tháng hiện tại: 328392
  • Tổng lượt truy cập: 19286565
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Hè tình nguyện

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/10/2020 09:07 - Người đăng bài viết: Phạm Tú
Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Cùng với lịch sử vẻ vang 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ.

Tự hào truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Cách đây 90 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Trung ương đã cử ra các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay).

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

90 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mỗi một thắng lợi của cách mạng là kết quả của đường lối chính trị đúng đắn, của đường lối tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều đề ra cách thức tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động phù hợp. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, tiền phong, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Phát huy truyền thống của ngành, 90 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng.

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Xô viết Nghệ Tĩnh - cuộc tổng diễn tập giành chính quyền của Cách mạng tháng Tám 1945 (Ảnh tư liệu)

Thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục xây dựng Đảng phát triển toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cốt cán nhất là ở cơ sở.

Qua đó, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng bộ ngày càng trưởng thành, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng, tiến tới cùng cả nước Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo quân, dân tỉnh nhà vừa sản xuất, vừa chiến đấu đóng góp sức người, sức của, giành thắng lợi hoàn toàn 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, tập trung củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình cụ thể.

Những kết quả đáng ghi nhận

Sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát nghị quyết đại hội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy các cấp sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến cuối năm 2019 khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giảm 13,06% biên chế; khối cơ quan nhà nước giảm 8,7%; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 9%; cấp xã: biên chế cán bộ, công chức giảm 19,1%, cán bộ bán chuyên trách giảm 41,8%.

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đến hết năm 2019, Hà Tĩnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã, sau sáp nhập hoạt động ổn định.

Triển khai kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến hết năm 2019, Hà Tĩnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập hoạt động ổn định.

Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” được triển khai đồng bộ ở 100% xã, thị trấn.

Công tác cán bộ và bố trí cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Cơ bản chọn và bố trí cán bộ hợp lý, phát huy năng lực, sở trường. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thời gian qua và những năm tới.

Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ khách quan, sâu sát, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể đã tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, rèn luyện, cống hiến; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém.

Công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông giáo dân và ở doanh nghiệp tư nhân được quan tâm; từng bước xóa tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên và sinh hoạt ghép. Đội ngũ đảng viên tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, trình độ. Bình quân mỗi năm kết nạp trên 2.500 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc.

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thiêng liêng phút giây giơ nắm tay thề dưới cờ Đảng

Đến nay, toàn Đảng bộ có 17 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 637 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 4.213 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 98.889 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bổ sung cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 3.241 cán bộ, công chức, trong đó có 429 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đều có trình độ lý luận chính trị là cao cấp và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Ghi nhận những thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002), Huân chương Lao động hạng Hai (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017), Cờ thi đua của Chính phủ (các năm 2013, 2015) và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự và tự hào được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn; ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Trần Thế Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website