Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 78
  • Hôm nay: 1688
  • Tháng hiện tại: 199239
  • Tổng lượt truy cập: 8227085
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Đồng Lộc
Bien dao Viet Nam
năm 2019

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đăng lúc: Thứ tư - 18/04/2018 15:11 - Người đăng bài viết: builien
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Với tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được cán bộ, đảng viên đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh đón nhận và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 625-QĐ/TU, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán toàn tỉnh, các chi  bộ trực thuộc Tỉnh đoàn, lồng ghép trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05. Sau đợt học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch, có cam kết (bằng văn bản) không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 


Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên
 
100%  các huyên, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các đơn vị cấp II trực thuộc Tỉnh đoàn kịp thời quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên của địa phương, đơn vị đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn đăng ký nội dung rèn luyện “08 điều cán bộ Đoàn nên làm” và “08 điều cán bộ Đoàn không nên làm”.
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc tổ chức học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; tăng cường cũng cố niền tin trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên. Những vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, suy thoái về đạo đức, lối sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh; các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tích cực tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều hình thức như: tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chính trị, thảo luận, sinh hoạt chi đoàn... khơi dậy lòng tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện Nghị quyết để đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai trong cán bộ, đoàn viên thanh niên cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rèn luyện phấn đấu làm cơ sở đánh giá cuối năm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đoàn viên thanh niên ở cơ sở, địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

 


 Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Tỉnh đoàn năm 2017
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và cấp ủy viên luôn gương mẫu, đi đầu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống giản dị, gần gũi với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên. Có quan điểm rõ ràng, thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, những biểu hiện sai trái, lệch lạc với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm công tác thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.
 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với quyết tâm,  sự vào cuộc chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, từng bước làm chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh./
Tác giả bài viết: Dương Dung - Ban Tổ chức - Kiểm tra
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website