Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 872
  • Tháng hiện tại: 121203
  • Tổng lượt truy cập: 8728204
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Hè Tình nguyện 2019

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ, giai đoạn 2018 - 2022

Đăng lúc: Thứ tư - 27/06/2018 11:13 - Người đăng bài viết: builien
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ, giai đoạn 2018 - 2022

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ, giai đoạn 2018 - 2022

Ngày 25/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch số: 48 KH/TĐTN-TCKT về triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022.
Kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toành tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn.
 


Cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị
 
Đối tượng học tập: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện và tương đương trở lên; lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn từ cấp huyện trở lên; tổng phụ trách Đội; Bí thư các Đoàn trường học; trợ lý thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và BCH Quân sự tỉnh.

Nội dung học tập:
- Đối với lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập theo Hướng dẫn 40 -KH/TĐTN-BTG ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên - Năm 2018; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp; nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của các cấp bộ Đoàn; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh giao - Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, kết quả chỉ đạo thực hiện Quy định học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn của các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn hàng năm tham mưu kế hoạch tổ chức học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn theo các nội dung học tập hàng năm, đồng thời tham mưu việc kiểm tra, đánh giá (tổ chức thi hoặc viết bài thu hoạch) việc học tập lý luận chính trị của cán bộ đoàn. Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc: căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch học tập lý luận chính trị của đơn vị mình và triển khai cho cơ sở Đoàn, tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn và báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, định kỳ báo cáo kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra) chậm nhất ngày 20/10 hàng năm.
Tác giả bài viết: Dương Dung - Ban TC -KT Tỉnh đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website