Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 23959
  • Tháng hiện tại: 216501
  • Tổng lượt truy cập: 27259221
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Đoàn viên thanh niên tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/03/2022 16:12 - Người đăng bài viết: Đặng Quốc Vũ
Đoàn viên thanh niên tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn viên thanh niên tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ những hành động cụ thể, mỗi đoàn viên phải là trung tâm của trí tuệ, tích cực truyền tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp; phải biết lập luận, phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và thành quả cách mạng của dân tộc.
 
Lịch sử dân tộc đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, được thừa nhận là lãnh tụ chính trị.
 
Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Tuy nhiên, hiện nay một trong những mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc ta bằng các thủ đoạn như: đưa ra những luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ CNXH ở Việt Nam.
Bảo vệ Đảng và thành quả cách mạng của dân tộc, giữ vững định hướng XHCN, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, bởi không ai khác, thanh niên chính là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để bảo vệ Đảng, trước hết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực chất của nhiệm vụ này là bảo vệ Cương lĩnh chính trị; bảo vệ Nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Với chức năng là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và Nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện với khát vọng cống hiến hết mình vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa, vi phạm pháp luật; không ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hơn ai hết, thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi đoàn viên phải thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chuẩn mực trong phát ngôn và hành động; tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm củng cố, giữ vững niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhạy bén trong nhận diện, phản bác, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, tính chất sai trái, phản khoa học của các thế lực thù địch, khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hiện nay, các thế lực thù địch luôn cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới phủ nhận những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Vì vậy, xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày, mỗi đoàn viên phải là trung tâm của trí tuệ, tích cực truyền tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp; phải biết lập luận, phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và các thành quả cách mạng của dân tộc.
Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cũng cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên. Kết hợp nội dung 6 bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn biên soạn với các tài liệu, bài giảng lý luận chính trị nhằm đa dạng hóa trong truyền tải kiến thức cho thanh niên; đồng thời gắn lý luận với thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - xã hội để thanh niên tiếp cận một cách khoa học, đúng đắn và hiệu quả.
Giáo dục lý luận cho thanh niên cần đa dạng về hình thức triển khai, phổ biến, học tập, nhân rộng các hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đoàn để nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng trong thanh niên, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề; đa dạng các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm để tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm bắt dư luận xã hội của Đoàn có bản lĩnh chính trị, có kiến thức, có kỹ năng truyền cảm, thuyết phục, lôi cuốn thanh niên; vận động đoàn viên thường xuyên viết bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.
Thanh niên là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi đoàn viên thanh niên phải xem việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Phải hăng hái, kiên quyết, kiên trì từ trong suy nghĩ và hành động để góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 
Thái Thị Hiền
Giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website