Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 67
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 12804
  • Tháng hiện tại: 166788
  • Tổng lượt truy cập: 29898725
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2022 05:38 - Người đăng bài viết: Phạm Tú
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện; là nhiệm vụ của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó dự báo; suy thoái kinh tế, cạnh tranh nước lớn, xung đột cục bộ và những thay đổi địa chính trị trên thế giới tác động sâu sắc tới an ninh, lợi ích, sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta vừa nỗ lực vượt qua đại dịch, vừa khôi phục kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực và khó khăn, thách thức ở trong nước để thực hiện mưu đồ chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội; tiến hành các hoạt động phá hoại tư tưởng, nhất là tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng, việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền xuyên tạc các vấn đề trong nước để hạ uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, phá hoại chính sách đối ngoại, lợi ích quốc gia, dân tộc. Các phần tử suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lợi dụng không gian mạng tuyên truyền, đăng tải tin, bài xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ xúy các quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đáng chú ý, tình trạng tạo dựng, tán phát tin giả, tin sai sự thật trên các lĩnh vực đã và đang diễn biến rất phức tạp, xâm phạm tới lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức và người dân, tác động tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước và chính quyền các cấp.


Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an.


Quán triệt, cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mặt công tác công an, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ. Đã quyết liệt tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh, xử lý hàng trăm đối tượng tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; tạo dựng, phát tán tin giả, tin sai sự thật; góp phần đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong đó, lực lượng Công an đã xử lý hình sự nhiều đối tượng hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận, bất bình trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đã đấu tranh xử lý vi phạm hành chính gần 500 trường hợp; đấu tranh răn đe hàng nghìn trường hợp có hành vi tạo dựng, tán phát, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, hình ảnh của chính quyền các cấp, tới lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đảm bảo tính chủ đạo của dòng tin chính thống, khách quan, trung thực đến với quần chúng nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa, phá rã hàng chục hội, nhóm chống phá trên không gian mạng, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, giảm thiểu hoạt động tuyên truyền chống phá. Thường xuyên, kịp thời thông tin tuyên truyền chính thống, khách quan, bảo vệ và góp phần tuyên truyền phổ biến, triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đấu tranh với hoạt động chống phá các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước… góp phần đẩy lùi, phản bác thông tin xấu độc, tin sai sự thật, tin giả, tạo sức răn đe, phòng ngừa; tạo sự đồng thuận và niềm tin chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Kết quả công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật thời gian qua đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội của đất nước; tạo ra một môi trường tư tưởng chính trị, dư luận xã hội tích cực, lành mạnh, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đối ngoại theo chủ trương, đường lối đề ra của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2023 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn còn tồn tại. Nhiều vấn đề, yếu tố tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được giải quyết một cách triệt để. Các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách tiến hành các hoạt động chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, kích động chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng… Những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc tới hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tác động tiêu cực đến nhận thức, hành động, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp; phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện; là nhiệm vụ của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng định hướng công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông chủ trương, chính sách, pháp luật, “phủ xanh thông tin tích cực”; thực hiện nghiêm quy chế, quy định pháp luật về phát ngôn; sớm phát hiện, ngăn chặn các luồng thông tin, tư tưởng trái chiều, nhận thức lệch lạc ngay từ trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong quản lý việc sử dụng internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khủng hoàng truyền thông chính sách.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức đồng bộ các mặt công tác, thống nhất toàn lực lượng Công an hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân triển khai sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật; bảo đảm dòng chảy chủ đạo của thông tin chính thống, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước./.

 

 
Tác giả bài viết: Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website