Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 52
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3900
  • Tháng hiện tại: 158514
  • Tổng lượt truy cập: 3858840
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
68 năm Mậu Thân
Chào Năm mới
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
501 1402- CV/TĐTN-PT

V/v phối hợp triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm

07/05/2014 Tải về
502 51 -HD/HĐĐ

HƯỚNG DẪN: Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên”

21/04/2014 Tải về
503 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU SVTN HÈ 2014

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU SVTN HÈ 2014 (kèm theo Công văn số 1371 - CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 23/4/2014)

23/04/2014 Tải về
504 1371 - CV/TĐTN-ĐKTHTN

“V/v đăng ký nhu cầu tiếp nhận các đội sinh viên tình nguyện Hè năm 2014”

23/04/2014 Tải về
505 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ

CV của Sở VHTTDL: V/v thực hiện dâng hoa, dâng hương tại các di tích, khu tưởng niệm.

11/04/2014 Tải về
506 140-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)

25/04/2014 Tải về
507 137 HD/TĐTN-PT

HƯỚNG DẪN: Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”

23/04/2014 Tải về
508 138 HD/TĐTN-PT

HƯỚNG DẪN: Triển khai phong trào thi đua “4 nhất” trong khối đối tượng Thanh niên công nhân và lao động trẻ

23/04/2014 Tải về
509 136 - HD/TĐTN-PT

HƯỚNG DẪN: Xây dựng mô hình Bảng tin khoa học kỹ thuật thanh niên

23/04/2014 Tải về
510 1382-CV/TĐTN-BTG

“V/v triển khai Kết luận số 80-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện NQ 25-NQ/TW, khóa X”

24/04/2014 Tải về
511 55 CV/LN

“V/v hướng dẫn một số nội dung bổ sung thực hiện quy định 77 giữa Tỉnh Đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo”

23/04/2014 Tải về
512 50 -KH/HĐĐ

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2014)

20/04/2014 Tải về
513 Đề cương 100 năm đồng chí LTT

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 – 20/10/2014)

21/04/2014 Tải về
514 Nội dung ATGT

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ATGT THAM KHẢO (gửi kèm Công văn số: 1357 -CV/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 18 tháng 4 năm 2014)

18/04/2014 Tải về
515 1357 -CV/TĐTN-ĐKTHTN

Công văn: “V/v tổ chức tuyên truyền, tham gia đảm bảo trật tự ATGT”

18/04/2014 Tải về
516 Biểu mẫu

BIỂU THỐNG KÊ CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (kèm theo Công văn số 1358 CV/TĐTN-TCKT ngày 21/4/2014)

21/04/2014 Tải về
517 1358 CV/TĐTN-TCKT

Công văn: “V/v báo cáo về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp hiện nay”

21/04/2014 Tải về
518 Câu hỏi cuộc thi: “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”

CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU: “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”

14/04/2014 Tải về
519 THỂ LỆ Cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem Bưu chính’’

THỂ LỆ: Cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem Bưu chính’’

14/04/2014 Tải về
520 49/CV- HĐĐ

“V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”

14/04/2014 Tải về
521 34 KH/HTN

KẾ HOẠCH: Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014

10/04/2014 Tải về
522 ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và Đại hội Hội LHTN các cấp (Phụ lục kèm theo công văn số 1351- CV/TĐTN-PT)

14/04/2014 Tải về
523 1352 GM/TĐTN-PT

Giấy mời: “V/v phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác năm 2014”

14/04/2014 Tải về
524 1351- CV/TĐTN-PT

“V/v đăng ký xây dựng Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và Đại hội Hội LHTN các cấp”

14/04/2014 Tải về
525 33 KH/HTN

KẾ HOẠCH: Tổ chức đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)

09/04/2014 Tải về
526 32 HD/HTN

HƯỚNG DẪN: Thành lập Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thị, thành phố

09/04/2014 Tải về
527 1346- CV/TĐTN - BTG

“V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú gắn với CVĐ “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” và thực hiện Chỉ thị số 01 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

08/04/2014 Tải về
528 Hiến pháp năm 2013

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Có hiệu lực ngày 01/01/2014)

08/04/2014 Tải về
529 54 /LN

“V/v tổ chức các hoạt động trong khối trường học trong tháng 4 năm 2014”

27/03/2014 Tải về
530 CÂU HỎI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ LÝ TỰ TRỌNG – NGƯỜI ĐVTN CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN” (Kèm theo Kế hoạch - Thể lệ số 129- KH/TĐTN – BTG ngày 28 tháng 3 năm 2014)

CÂU HỎI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ LÝ TỰ TRỌNG – NGƯỜI ĐVTN CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN”
(Kèm theo Kế hoạch - Thể lệ số 129- KH/TĐTN – BTG ngày 28 tháng 3 năm 2014)

07/04/2014 Tải về
531 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Kèm theo Hướng dẫn 134-HD/TĐTN-BTG)

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

07/04/2014 Tải về
532 134 -HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho đoàn viên, thanh niên

07/04/2014 Tải về
533 131 -KH/TĐTN-ĐKTHTN

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động Năm An toàn giao thông - 2014

30/03/2014 Tải về
534 KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên góp ý xây dựng mục tiêu, phương hướng của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019

KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên góp ý xây dựng mục tiêu, phương hướng của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019

17/03/2014 Tải về
535 TLTT

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

03/04/2014 Tải về
536 1337-CV/TĐTN

Công văn v/v giới thiệu tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

03/04/2014 Tải về
537 132-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Công tác tuyên truyền Thông tin đối ngoại năm 2014

01/04/2014 Tải về
538 129- KH/TĐTN - BTG

KẾ HOẠCH - THỂ LỆ: Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên"

28/03/2014 Tải về
539 130- HD/TĐTN - TG

HƯỚNG DẪN: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014

01/04/2014 Tải về
540 Số 129 - KH/TĐTN - BTG

Kế hoạch - Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng - Ngưòi đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên

28/03/2014 Tải về
541 02-TB/BTC

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v tổ chức chương trình Liên hoan “Khi tôi 18” năm học 2013 - 2014

25/03/2014 Tải về
542 53-TT/LN

THÔNG TRI TRIỆU TẬP CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN “KHI TÔI 18” NĂM HỌC 2013 - 2014

24/03/2014 Tải về
543 1297-CV/TĐTN-BTG

“V/v thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013”

18/03/2014 Tải về
544 NHTN

Danh sách Đoàn công tác tham gia Ngày hội thanh niên 2014

18/03/2014 Tải về
545 1289 -TB/TĐTN-PT

THÔNG BÁO: Thời gian tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên và ra quân trồng cây chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014)

18/03/2014 Tải về
546 1279-CV/TĐTN-BTG

“V/v tuyên truyền kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/03/2014)”

17/03/2014 Tải về
547 123-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2014

04/03/2014 Tải về
548 128-KH/TĐTN-BTG

Hướng dẫn một số hình thức tuyên truyền Năm thanh niên tình nguyện 2014

18/03/2014 Tải về
549 127 KH/TĐTN-PT

KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch, các Cuộc vận động, Chương trình phối hợp của Đoàn năm 2014

12/03/2014 Tải về
550 08 HD/TĐTN-UBKT

HƯỚNG DẪN: Công tác kiểm tra, giám sát năm 2014

14/03/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 10 11 12  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website