Trang Facebook

Tin tiêu điểm

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 5686
  • Tháng hiện tại: 193820
  • Tổng lượt truy cập: 8491253
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
năm 2019
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
501 Bảng tin KHKT tháng 12

Bảng tin KHKT và việc làm thanh niên tháng 12

21/12/2014 Tải về
502 Tài liệu tuyên truyền kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Tài liệu tuyên truyền kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

18/12/2014 Tải về
503 Đề cương 70 năm

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

15/12/2014 Tải về
504 173 CT/TĐTN-BTG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TĨNH: Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

10/12/2014 Tải về
505 1974 TT/TĐTN-TCKT

THÔNG TRI TRIỆU TẬP: Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở năm 2014

03/12/2014 Tải về
506 Phụ lục

Phụ lục số 8: ĐỀ ÁN (MẪU) VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

02/12/2014 Tải về
507 Biểu mẫu kèm theo CV 1955 CV/TĐTN-TCKT ngày 24/11/2014

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

23/11/2014 Tải về
508 14/2012/TT-BNV

THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2012/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

02/12/2014 Tải về
509 128 /HD-SNV

HƯỚNG DẪN: Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Tĩnh (Kèm theo công văn số 1955 CV/TĐTN-TCKT ngày 24/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

07/06/2014 Tải về
510 1955 CV/TĐTN-TCKT

“V/v xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập”

23/11/2014 Tải về
511 169 -HD/TĐTN-ĐKTHTN

HƯỚNG DẪN: Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2014)

28/10/2014 Tải về
512 1954- CV/TĐTN - BTG

“V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

23/11/2014 Tải về
513 1938 -CV/TĐTN-BTG

“V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014”

13/11/2014 Tải về
514 Bảng tin KHKT tháng 11

Bảng tin KHKH thanh niên tháng 11

17/11/2014 Tải về
515 1939 - CV/TĐTN-TTNTH

“V/v triển khai Cuộc thi Giao thông minh trên Internet năm học 2014 - 2015”

16/11/2014 Tải về
516 70 KH/LN

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

11/11/2014 Tải về
517 Thông tri số 1936 TT/TĐTN-TCKT ngày 13 tháng 11 năm 2014

Thông tri triệu tập tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở năm 2014

12/11/2014 Tải về
518 Kế hoạch số 172 KH/TĐTN - TCKT ngày 13 tháng 11 năm 2014

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở năm 2014

12/11/2014 Tải về
519 69 KH/LN

KẾ HOẠCH: Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần XI - năm 2015

12/11/2014 Tải về
520 1924 -CV/TĐTN-ĐKTHTN

“V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2014”

07/11/2014 Tải về
521 162 KH/TĐTN-ĐKTHT

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) và tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014

25/09/2014 Tải về
522 68 PHLN/ĐTN-CCB

V/v phối hợp tổ chức diễn đàn
“Nghe Cựu Chiến binh kể chuyện”

04/11/2014 Tải về
523 01 HD/HTN

HƯỚNG DẪN: Tổ chức Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2014 và Xuân tình nguyện năm 2015

30/10/2014 Tải về
524 kèm theo CV

"BIỂU TỔNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ CÓ TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC" (Kèm theo Công văn số 1909 CV/TĐTN-TCKT)

30/10/2014 Tải về
525 BIỂU KHẢO SÁT SỐ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC

BIỂU KHẢO SÁT SỐ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (kèm theo CV số 1909 CV/TĐTN-TCKT ngày 30/10/2014)

30/10/2014 Tải về
526 1909 CV/TĐTN-TCKT

“V/v rà soát các doanh nghiệp ngoài nhà nước”

30/10/2014 Tải về
527 Bảng tin KHKT thanh niên

Bản tin KHKT và việc làm thanh niên tháng 10/2014

21/10/2014 Tải về
528 DANH SÁCH Các gương cán bộ Đoàn trường THPT được xét trao Học bổng Lý Tự Trọng - Năm 2014

DANH SÁCH
Các gương cán bộ Đoàn trường THPT được xét trao Học bổng Lý Tự Trọng - Năm 2014

08/10/2014 Tải về
529 1845 TT/TĐTN - TTNTH

THÔNG TRI TRIỆU TẬP
TRAO HỌC BỔNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2014 - 2015

07/10/2014 Tải về
530 102 -HD/ĐTN

HƯỚNG DẪN
Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng

13/11/2013 Tải về
531 1850 TB/TĐTN-TCKT

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG
Thường trực, Thường vụ Tỉnh đoàn dự sinh hoạt Chủ đề tháng 10 về câu nói nổi tiếng của đồng chí Lý Tự Trọng “Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác”

08/10/2014 Tải về
532 1851 -CV/TĐTN-PT

“V/v phát động đợt cao điểm giữ gìn vệ sinh môi trường
hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng”

08/10/2014 Tải về
533 Nội dung phát thanh

Nội dung phát thanh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng (Kèm theo Công văn số 1840 - CV/TĐTN-BTG ngày 6/10/2014 của BTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh)

05/10/2014 Tải về
534 1840- CV/TĐTN - BTG

“V/v truyền thanh về thân thế sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng”

06/10/2014 Tải về
535 39 - CT/UBH

CHƯƠNG TRÌNH: Làm việc toàn khoá của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

02/10/2014 Tải về
536 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 QĐ/HTN ngày 02 tháng 10 năm 2014
của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh)

02/10/2014 Tải về
537 23 QĐ/HTN

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V - nhiệm kỳ 2014 - 2019

02/10/2014 Tải về
538 38 KH/HTN

KẾ HOẠCH: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019

29/09/2014 Tải về
539 165 KH/TĐTN – ĐKTHTN

KẾ HOẠCH: Tập huấn cho các đội TNTN tham gia đảm bảo an toàn giao thông, các chốt sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.

02/10/2014 Tải về
540 162 KH/TĐTN-ĐKTHTN

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) và tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014

25/09/2014 Tải về
541 37 KH/HTN

KẾ HOẠCH: Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) và 58 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2014)

26/09/2014 Tải về
542 THỂ LỆ

THỂ LỆ: Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông” (kèm theo công văn số 1805 CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 26/9/2013)

26/09/2014 Tải về
543 1805 CV/TĐTN-ĐKTHTN

“V/v hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề Thanh niên với văn hóa giao thông”

26/09/2014 Tải về
544 1811 -GM/TĐTN-TCKT

GIẤY MỜI: - Sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Soát xét, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.
- Tổng kết công tác Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, góp ý dự thảo quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Hội; triển khai Kế hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019.
- Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

30/09/2014 Tải về
545 161- HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN : Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về câu nói nổi tiếng của đồng chí Lý tự Trọng (Chủ điểm sinh hoạt Đoàn tháng 9 và tháng 10/2014)

17/09/2014 Tải về
546 1799-CV/TĐTN-BTG

“V/v Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019”

17/09/2014 Tải về
547 67 CV/LN-STNMT-TĐ

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

16/09/2014 Tải về
548 Bản tin KHKT tháng 9

Bản tin KHKT và việc làm thanh niên tháng 9/2014

16/09/2014 Tải về
549 160 CT/TĐTN - TTNTH

CHƯƠNG TRÌNH: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2014 - 2015

11/09/2014 Tải về
550 THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU: “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”

03/09/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 10 11, 12 13 14  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website