Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 11202
  • Tháng hiện tại: 199394
  • Tổng lượt truy cập: 4608699
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
Đồng Lộc
50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
68 năm Mậu Thân
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
101 Mẫu 3: Rà soát các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên

Mẫu 3: Rà soát các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên

17/04/2017 Tải về
102 Mẫu 1: Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ hộ

Mẫu 1: Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ hộ.

01/04/2017 Tải về
103 Số 4583 - CV/TĐTN-PT

CÔNG VĂN Rà soát, báo cáo tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo và Điểm truy cập Internet thanh niên.

17/04/2017 Tải về
104 Số: 4589 - CV/TĐTN-PT

CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Lễ hội khai trương mùa du lịch biển 2017 và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

18/04/2017 Tải về
105 Số 4592 CV/TĐTN-BTG

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trẻ gửi Quốc hội khóa XIV.

18/04/2017 Tải về
106 328 KH/TĐTN-BTG

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động "Cưới văn minh tiết kiệm" trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2022

29/03/2017 Tải về
107 331-KH/TĐTN-BTG

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(27/7/1947 - 27/7/2017), 49 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2017)

11/04/2017 Tải về
108 Số: 330 KH/TĐTN-BTG

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/04/2017 Tải về
109 25-HD/HTN

HƯỚNG DẪN: Thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ các huyện, thị xã, thành phố

07/04/2017 Tải về
110 322-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Nội dung sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

Tải về
111 323 - KH/TĐTN-BTG

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2017 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở

Tải về
112 Đề cương

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn

28/03/2017 Tải về
113 325-CTr/TĐTN-BTG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

22/03/2017 Tải về
114 324-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017

22/03/2017 Tải về
115 4475 - CV/TĐTN-PT

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

10/03/2017 Tải về
116 Số 149 KH/LN

KẾ HOẠCH, THỂ LỆ Tổ chức Cuộc thi viết “Thư gửi người thân” trong Liên đội trường học năm 2017

07/03/2017 Tải về
117 TÀI LIỆU SINH HOẠT

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2017

01/03/2017 Tải về
118 318-HD/TĐTN-BTG

HƯỚNG DẪN: Sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 3/2017 “Tự hào 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

01/03/2017 Tải về
119 Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp" trong thanh niên tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp" trong thanh niên tỉnh Hà Tĩnh

27/02/2017 Tải về
120 569-KH/TWĐTN-BTG

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và bài hát (ca khúc) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

08/02/2017 Tải về
121 Thể lệ Hội thi Ánh sáng soi đường

THỂ LỆ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” Lần thứ II - năm 2017

06/02/2017 Tải về
122 Số 313 -KH/TĐTN-TTNTH

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

15/02/2017 Tải về
123 DANH SÁCH Thành viên Ban chỉ đạo

DANH SÁCH Thành viên Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2017.

19/02/2017 Tải về
124 Đăng ký các hoạt động

ĐĂNG KÝ CÁC HOẠT ĐỘNG RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2017
(Kèm theo Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 20/2/2017 của Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên 2017)

20/02/2017 Tải về
125 Số: 01 - TB/BCĐ

THÔNG BÁO Thành lập Đoàn công tác chỉ đạo, chứng kiến các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2017.

19/02/2017 Tải về
126 Số 14 CT/HTN

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017

20/02/2017 Tải về
127 314 -KH/TĐTN-ĐKTHTN

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2017

16/02/2017 Tải về
128 Thông báo số 4424TB/TĐTN-VP

Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai Tháng Thanh niên 2017

16/02/2017 Tải về
129 Công văn số 4424 CV/TĐTN-BTG, ngày 15/2/2017

V/v tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa nhân Kỷ niệm 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3)

14/02/2017 Tải về
130 Số: 310 HD/TĐTN-BTG

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/02/2017 Tải về
131 306 - KH/TĐTN-PT

KẾ HOẠCH: Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017

16/01/2017 Tải về
132 Số: 308 - KH/TĐTN - PT

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

08/02/2017 Tải về
133 309 - KH/TĐTN-PT

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Tháng Thanh niên 2017; Kế hoạch Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017 và một số nội dung công tác Đại hội Đoàn các cấp.

08/02/2017 Tải về
134 145 - CV/TĐTN-SVHTT&DL

V/v phối hợp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017

10/01/2017 Tải về
135 4385 - CV/TĐTN-PT

V/v lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017

04/01/2017 Tải về
136 4354 -CV/TĐTN-ĐKTHTN

V/v thành lập các đội TNXK đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017

21/12/2016 Tải về
137 Công văn số 4318CV/TĐTN-BTG

“V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016”

27/11/2016 Tải về
138 ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN: Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/11/2016 Tải về
139 Số: 297 - KH/TĐTN-PT ngày 10/11/2016

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

09/11/2016 Tải về
140 Số: 13 HD/HTN ngày 03/11/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2016 và Xuân tình nguyện năm 2017.

02/11/2016 Tải về
141 4225 - CV/TĐTN - PT

V/v tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

01/11/2016 Tải về
142 Hỏi đáp một số nội dung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi

Hỏi đáp một số nội dung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi

24/10/2016 Tải về
143 Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, ngày 18/10/2016 về việc ủng hộ nhân dân vùng lũ

Kêu gọi ủng hộ nhân dân vùng lũ

23/10/2016 Tải về
144 136 CT/LN

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP: Giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh đoàn năm học 2016 - 2017

10/10/2016 Tải về
145 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 102 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2016)

11/10/2016 Tải về
146 Công văn số 4136 CV/TĐTN-BTG, ngày 04/10/2016

Về việc tổ chức tập huấn công tác Dân số - KHHGĐ; phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ĐVTN; giao ban báo cáo viên năm 2016

03/10/2016 Tải về
147 Kế hoạch số 290 KH/TĐTN-BTG ngày 30/9/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 102 năm ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2016)

03/10/2016 Tải về
148 Thể lệ cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh Con gái thật tuyệt

Kèm theo Công văn số 4151CV/TĐTN-BTG ngày 28/9/2016 của BTV Tỉnh đoàn

02/10/2016 Tải về
149 Công văn số 4151 CV/TĐTN-BTG, ngày28/9/2016

V/v triển khai cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh Con gái thật tuyệt

27/09/2016 Tải về
150 THỂ LỆ, HƯỚNG DẪN

THỂ LỆ, HƯỚNG DẪN: Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017

28/09/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3, 4 ... 10 11 12  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website